Intersex or "uklart kjønn" or "gender nonconformity" or "disorders of sexual development" Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../feil-i-somatisk-kjønn
  /
  ... SF, Hughes IA: Consensus Statement on Management of Intersex Disorders. International Consensus Conference on Intersex. Pediatrics 2006; 118: E488–E500. Bjerknes R. Forstyrrelser ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...kongenital-adrenal-hyperplasi-cah
  /
  ... er den vanligste årsaken til 46, XX DSD («disorders of sexual development») hvor pikefostre kan bli oppfattet som gutter grunnet ...