Muscular dystrophies Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Frambu
  -
  www.frambu.no/fasio-scapulo-humeral-muskeldystrofi
  /
  Fasio-scapulo-humeral muskeldystrofi (FSHD eller FSHMD) er som de andre muskeldystrofiene en arvelig, fremadskridende muskelsvinnsykdom med gradvis ødeleggelse av det normale muskelvevet, ...
 2. Frambu
  -
  www.frambu.no/duchennes-muskeldystrofi
  /
  Muskeldystrofier er en fellesbetegnelse på arvelige sykdommer som rammer tverrstripet muskulatur (blant annet skjelettmuskler og hjerte). Sykdommene ... videoen ble tatt opp på kurs om Duchennes muskeldystrofi på Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser. I videoen ...
 3. Frambu
  -
  www.frambu.no/emery-dreyfuss-muskeldystrofi
  /
  Emery-Dreyfuss muskeldystrofi er en av flere sjeldne, arvelige muskeldystrofier som først og fremst rammer gutter. Den er sakte fremadskridende og ...
 4. Frambu
  -
  www.frambu.no/beckers-muskeldystrofi
  /
  Muskeldystrofi er en fellesbetegnelse på arvelige sykdommer som primært angriper skjelettmuskelfibrene. Sykdommene kjennetegnes ved fremadskridende svinn av ...
 5. Frambu
  -
  www.frambu.no/muskeldystrofi-medfodt
  /
  Muskeldystrofier er en gruppe medfødte nevromuskulære sykdommer, der som felles trekk har strukturforandringer av musklene, slik det ...
 6. Frambu
  -
  www.frambu.no/limb-girdle-muskeldystrofi
  /
  Dystrofi er latinsk for en vekstforstyrrelse. LGMD påvirker først og fremst lemmenes store muskelgrupper (skulder, overarmer, bekken og lår), der muskelfibrene ...
 7. Frambu
  -
  www.frambu.no/diagnoser
  /
  ... Edwards syndrom Mukopolysakkaridoser Miller-Diekers syndrom Limb-girdle muskeldystrofi Arvelig spastisk paraparese Marinesco-Sjögrens syndrom Mukolipidose type ...
 8. Frambu
  -
  www.frambu.no
  /
  ... Edwards syndrom Mukopolysakkaridoser Miller-Diekers syndrom Limb-girdle muskeldystrofi Arvelig spastisk paraparese Marinesco-Sjögrens syndrom Mukolipidose type ...
 9. Frambu
  -
  www.frambu.no/...det-recessiv-tilstand-med-utviklingshemning
  /
  ... recessive tilstander som rød/grønn fargeblindhet, blødersykdom, Duchennes muskeldystrofi, Beckers muskeldystrofi, fragilt X-syndrom, Fabrys sykdom, en ...
 10. Frambu
  -
  www.frambu.no/mngie
  /
  ... har tidligere blitt omtalt som intestinal pseudoobstruksjon, okulogastrointestinal muskeldystrofi og mitokondrie encefalomyopati med polyneuropati, oftalmoplegi og pseudo- ...