Muscular dystrophies Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ing-ved-genetiske-muskelsykdommer
  /
  ... DJ, et al. Diagnosis and management of Duchenne muscular dystrophy, part 2: respiratory, cardiac, bone health, and orthopaedic ... 11:35-8. Hermans MC, et al. Hereditary muscular dystrophies and the heart. Neuromuscular disorders : NMD. 2010;20: ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...s-for-duchenne-muscular-dystrophy
  /
  Emerging Drugs for Duchenne Muscular Dystrophy Legemidler Muskel og skjelett 2017 The Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health Legemidler Lenker
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...dling-av-duchennes-muskeldystrofi
  /
  ... For status se ID2017_071. Eteplirsen for Duchenne muscular dystrophy in patients amenable to exon 51 skipping Sjeldne ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../atelektase
  /
  ... 1160-6. Simonds AK. Respiratory complications of the muscular dystrophies. Semin Respir Crit Care Med 2002; 23(3): ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../nevromuskulære-sykdommer
  /
  ... Ev. Tensilon® (edrophonium)-test. Muskelcellene: CK (er ved muskeldystrofier også ofte økt presymptomatisk). Ultralyd eller MR av ... noen muskelsykdommer. Hjerteundersøkelse er aktuelt ved blant annet muskeldystrofier, kongenitte myopatier, dystrofia myotonica og mitokondriepatier. Øye: Øyepatologi ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../mekanisk-ventilasjonsstotte
  /
  ... respirasjonsmuskelkraft Eksempler: Nevromuskulære sykdommer (Spinal muskel atrofi, myopatier, muskeldystrofier som f.eks Duchenne, Limb-Girdle, andre), tverrsnittsskader, ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ttakelig-for-en-ekson-51-skipping
  /
  Blåreseptordningen Varselet er utarbeidet etter tips fra Statens legemiddelverk Muskel og skjelett Legemidler 2016 Folkehelseinstituttet Muskel og skjelett ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...dling-av-duchennes-muskeldystrofi
  /
  Legemiddel med forventet finansiering over Blåreseptordningen. Legemidler Barn og unge Muskel og skjelett Sjeldne diagnoser Nevrologi 2017 Folkehelseinstituttet ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../nevrologi/emg-og-nevrografi
  /
  ... for spinal muskelatrofi Hereditære polynevropatier Vedvarende mistanke om muskeldystrofi til tross for negativ gentesting for Duchenne og Limb girdle muskeldystrofi. Duchenne-Erbs parese Infantil botulisme Myastenia gravis (komplisert ...
 10. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../nevrologi/nevrodegenerative-sykd
  /
  ... mutasjoner. Et eksempel er DNA diagnostikk av Duchennes muskeldystrofi som har 79 eksoner. Man må da begrense ...
forrige · 1 · 2 · neste