Muscular dystrophies Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=2704
  /
  ... 1. Angelini C. The role of corticosteroids in muscular dystrophy: A critical appraisal. Muscle Nerve 2007; 36: 424- ... randomized trial of deflazacort versus prednisone in Duchenne muscular dystrophy [Abstract]. Muscle Nerve 2000; 23: 1344-7.3. ...
 2. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=4123
  /
  ... orphan designation. Idebenone for the treatment of Duchenne muscular dystrophy. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_ ... Idebenone as a novel, therapeutic approach for Duchenne muscular dystrophy: Results from a 12 month, double-blind, randomized ...
 3. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=4535
  /
  ... 7. mars 2013). 4. Darras B. Limb-girdle muscular dystrophy. In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 23. ... 7. mars 2013). 4. Darras B. Limb-girdle muscular dystrophy. In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 23. ...
 4. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=4456
  /
  ... 123(18): 2588-92. 2. Emery AE. The muscular dystrophies. Lancet 2002; 359: 687-95. 3. http://www.oslo- ... 123(18): 2588-92. 2. Emery AE. The muscular dystrophies. Lancet 2002; 359: 687-95. 3. http://www.oslo- ...
 5. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=1070
  /
  ... WD, Gingras M et al. Deflazacort treatment of Duchenne muscular dystrophy. J Pediatr. 2001; 138(1): 45-50. 5. ... WD, Gingras M et al. Deflazacort treatment of Duchenne muscular dystrophy. J Pediatr. 2001; 138(1): 45-50. 5. ...
 6. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=2&S=2408
  /
  ... McLennan IS. Inhibition of Prostaglandin Synthesis Produces a Muscular Dystrophy-like Myopathy. Experimental Neurology 1985; 89: 616-21. ... McLennan IS. Inhibition of Prostaglandin Synthesis Produces a Muscular Dystrophy-like Myopathy. Experimental Neurology 1985; 89: 616-21.
 7. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=3244
  /
  ... med flere muskelsykdommer. Pasienter med Duchenne- og Becker-muskeldystrofi kan utvikle sykdomsbilder som ligner malign hypertermi (14,15), og suksameton er kontraindisert ved muskeldystrofi og andre myopatier (16). Hos disse pasientene kan ...
 8. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=2293
  /
  ... kan være et alternativ til pasienter med Duchennes muskeldystrofi og som sies å være bedre med tanke ... studier av deflazacort og prednison/prednisolon ved Duchennes muskeldystrofi. En Cochrane-analyse av glukokortikoider på denne indikasjonen ...
 9. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=2383
  /
  ... med vekt på vel 20 kg med spinal muskeldystrofi og svekket respirasjonsfunskjon fikk over flere måneder behandling ... seg om en pasient med komplisert sykdomsbilde. Pasientens muskeldystrofi kan gjøre det vanskeligere å utnytte karnitin i ...
 10. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=1825
  /
  ... verdier (>2000 IE/liter) er forbundet med Duchennes muskeldystrofi, utbredt muskelskade, Reyes syndrom med akutt encefalopati og ... tilstander som kan skade skjelettmuskulatur, slik som progressiv muskeldystrofi, polymyositt eller dermatomyositt, delirium tremens, kramper eller hypotyroidisme ...
forrige · 1 · 2 · 3 · neste