Muskeldystrofier Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../nevromuskulære-sykdommer
  /
  ... Ev. Tensilon® (edrophonium)-test. Muskelcellene: CK (er ved muskeldystrofier også ofte økt presymptomatisk). Ultralyd eller MR av ... noen muskelsykdommer. Hjerteundersøkelse er aktuelt ved blant annet muskeldystrofier, kongenitte myopatier, dystrofia myotonica og mitokondriepatier. Øye: Øyepatologi ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ing-ved-genetiske-muskelsykdommer
  /
  ... MR. Det er vist at mange barn med muskeldystrofier har MR-forandringer (fibrose) i myokard veldig tidlig ... sett på som uaktuell som varig behandling ved muskeldystrofier. De siste årene har det internasjonalt skjedd en ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../mekanisk-ventilasjonsstotte
  /
  ... respirasjonsmuskelkraft Eksempler: Nevromuskulære sykdommer (Spinal muskel atrofi, myopatier, muskeldystrofier som f.eks Duchenne, Limb-Girdle, andre), tverrsnittsskader, ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../nevrologi/emg-og-nevrografi
  /
  ... for spinal muskelatrofi Hereditære polynevropatier Vedvarende mistanke om muskeldystrofi til tross for negativ gentesting for Duchenne og Limb girdle muskeldystrofi. Duchenne-Erbs parese Infantil botulisme Myastenia gravis (komplisert ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../etiologi-og-forekomst
  /
  ... Nevrologisk tilstand, f.eks. slagsekvele, multippel sklerose, parkinsonisme, muskeldystrofier, medullakompresjon og ekspansive prosesser i sentralnervesystemet, paraneoplastisk autonom ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../dyspné/behandling
  /
  ... dette ved alvorlige nevromuskulære sykdommer som ALS og muskeldystrofier. Kreftpasienter som utvikler kronisk respirasjonssvikt på grunn av ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../atelektase
  /
  ... 1160-6. Simonds AK. Respiratory complications of the muscular dystrophies. Semin Respir Crit Care Med 2002; 23(3): ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../nevrologi/nevrodegenerative-sykd
  /
  ... mutasjoner. Et eksempel er DNA diagnostikk av Duchennes muskeldystrofi som har 79 eksoner. Man må da begrense ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../kronisk-hypoventilasjon
  /
  ... hos personer med Toraksdeformitet; poliosekvele, skoliose Nevromuskulære sykdommer; muskeldystrofi, spinal muskelatrofi, ALS mm Adipositas Høye tverrsnittslesjoner i ...
 10. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/metodebok/diagnoser
  /
  ... subita (død plutselig) R96.0 Multippel sklerose G35 Muskeldystrofi INA, inkl. Duchenne G71.0 Myalgi M79.1 ...
forrige · 1 · 2 · neste