Muskeldystrofier Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Frambu
  -
  www.frambu.no/duchennes-muskeldystrofi
  /
  Muskeldystrofier er en fellesbetegnelse på arvelige sykdommer som rammer tverrstripet muskulatur (blant annet skjelettmuskler og hjerte). Sykdommene ... videoen ble tatt opp på kurs om Duchennes muskeldystrofi på Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser. I videoen ...
 2. Frambu
  -
  www.frambu.no/emery-dreyfuss-muskeldystrofi
  /
  ... Dreyfuss muskeldystrofi er en av flere sjeldne, arvelige muskeldystrofier som først og fremst rammer gutter. Den er sakte fremadskridende og ...
 3. Frambu
  -
  www.frambu.no/fasio-scapulo-humeral-muskeldystrofi
  /
  Fasio-scapulo-humeral muskeldystrofi (FSHD eller FSHMD) er som de andre muskeldystrofiene en arvelig, fremadskridende muskelsvinnsykdom med gradvis ødeleggelse av det normale muskelvevet, ...
 4. Frambu
  -
  www.frambu.no/muskeldystrofi-medfodt
  /
  Muskeldystrofier er en gruppe medfødte nevromuskulære sykdommer, der som felles trekk har strukturforandringer av musklene, slik det ...
 5. Frambu
  -
  www.frambu.no/beckers-muskeldystrofi
  /
  Muskeldystrofi er en fellesbetegnelse på arvelige sykdommer som primært angriper skjelettmuskelfibrene. Sykdommene kjennetegnes ved fremadskridende svinn av ...
 6. Frambu
  -
  www.frambu.no/limb-girdle-muskeldystrofi
  /
  Dystrofi er latinsk for en vekstforstyrrelse. LGMD påvirker først og fremst lemmenes store muskelgrupper (skulder, overarmer, bekken og lår), der muskelfibrene ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../nevromuskulære-sykdommer
  /
  ... Ev. Tensilon® (edrophonium)-test. Muskelcellene: CK (er ved muskeldystrofier også ofte økt presymptomatisk). Ultralyd eller MR av ... noen muskelsykdommer. Hjerteundersøkelse er aktuelt ved blant annet muskeldystrofier, kongenitte myopatier, dystrofia myotonica og mitokondriepatier. Øye: Øyepatologi ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ing-ved-genetiske-muskelsykdommer
  /
  ... MR. Det er vist at mange barn med muskeldystrofier har MR-forandringer (fibrose) i myokard veldig tidlig ... sett på som uaktuell som varig behandling ved muskeldystrofier. De siste årene har det internasjonalt skjedd en ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../mekanisk-ventilasjonsstotte
  /
  ... respirasjonsmuskelkraft Eksempler: Nevromuskulære sykdommer (Spinal muskel atrofi, myopatier, muskeldystrofier som f.eks Duchenne, Limb-Girdle, andre), tverrsnittsskader, ...
 10. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=4535
  /
  ... lang rekke tilstander, men RELIS har ikke funnet muskeldystrofier blant disse. Naltrekson er en opioidantagonist som brukes ... eller kontraindikasjoner knyttet til bruk av naltrekson ved muskeldystrofier (2 - 4). En del bivirkninger oppgitt ved bruk ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · neste · siste