Muskeldystrofier Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=4535
  /
  ... lang rekke tilstander, men RELIS har ikke funnet muskeldystrofier blant disse. Naltrekson er en opioidantagonist som brukes ... eller kontraindikasjoner knyttet til bruk av naltrekson ved muskeldystrofier (2 - 4). En del bivirkninger oppgitt ved bruk ...
 2. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=4123
  /
  ... 01.2012Idebenon ved Duchenne muskeldystrofiSPØRSMÅLEn pasient med Duchenne muskeldystrofi bruker deflazakort 0,3 mg/kg/døgn, tilskudd ... informasjon om idebenon som nå studeres ved Duchenne muskeldystrofi i doser på 900 mg/døgn og angivelig ...
 3. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=2704
  /
  ... stedet for prednisolon) til en pasient med Duchenne muskeldystrofi (DMD). Deflazakort skal angivelig gi mindre tendens til ... 1. Angelini C. The role of corticosteroids in muscular dystrophy: A critical appraisal. Muscle Nerve 2007; 36: 424- ...
 4. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=4456
  /
  ... med muskeldystrofiSPØRSMÅLDet gjelder en pasient med dystrofia myotonica (muskeldystrofi) (1-3). Lege har følgende spørsmål: a) Er ... eller utgjør noen særskilt risiko for pasienter med muskeldystrofi. Dersom pasienten har lav krampeterskel, har krampetendens eller ...
 5. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=3244
  /
  ... med flere muskelsykdommer. Pasienter med Duchenne- og Becker-muskeldystrofi kan utvikle sykdomsbilder som ligner malign hypertermi (14,15), og suksameton er kontraindisert ved muskeldystrofi og andre myopatier (16). Hos disse pasientene kan ...
 6. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=2293
  /
  ... kan være et alternativ til pasienter med Duchennes muskeldystrofi og som sies å være bedre med tanke ... studier av deflazacort og prednison/prednisolon ved Duchennes muskeldystrofi. En Cochrane-analyse av glukokortikoider på denne indikasjonen ...
 7. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=1070
  /
  ... 60% (2,3). Deflazacort som terapi for Duchenne muskeldystrofi er beskrevet i en åpen, kontrollert studie med ... WD, Gingras M et al. Deflazacort treatment of Duchenne muscular dystrophy. J Pediatr. 2001; 138(1): 45-50. 5. ...
 8. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=2&S=2408
  /
  ... McLennan IS. Inhibition of Prostaglandin Synthesis Produces a Muscular Dystrophy-like Myopathy. Experimental Neurology 1985; 89: 616-21. ... McLennan IS. Inhibition of Prostaglandin Synthesis Produces a Muscular Dystrophy-like Myopathy. Experimental Neurology 1985; 89: 616-21.
 9. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=2383
  /
  ... med vekt på vel 20 kg med spinal muskeldystrofi og svekket respirasjonsfunskjon fikk over flere måneder behandling ... seg om en pasient med komplisert sykdomsbilde. Pasientens muskeldystrofi kan gjøre det vanskeligere å utnytte karnitin i ...
 10. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=1825
  /
  ... verdier (>2000 IE/liter) er forbundet med Duchennes muskeldystrofi, utbredt muskelskade, Reyes syndrom med akutt encefalopati og ... tilstander som kan skade skjelettmuskulatur, slik som progressiv muskeldystrofi, polymyositt eller dermatomyositt, delirium tremens, kramper eller hypotyroidisme ...
forrige · 1 · 2 · 3 · neste