Myastenia gravis Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../thymus-svulster/myastenia-gravis
  /
  ... et thymus-neoplasme [442]. Pasienter med thymom-assosiert myastenia gravis blir vanligvis ikke helbredet for sin myasteni selv ... thymomet. Videre synes thymomer som er kombinert med myastenia gravis å være mindre aggressive enn thymomer uten myasteni [ ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../nevromuskulære-sykdommer
  /
  ... ptose kan sees ved bl.a. mitokondriepatier og myastenia gravis. Hjerne: Cerebral MR: Særlig aktuelt når mistanke også ... sykdommer der grunnlidelsen behandles bl.a. farmakologisk: Dermatomyositt Myastenia gravis Guillain-Barre syndrom Kronisk inflammatorisk demyeliniserende polynevropati Duchenne ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../9-nevrologi/9.9-floppy-infant
  /
  ... Kromosomfeil, metabolsk sykdom Diagnostikk/utredning Anamnese Fam.anamnese: Myastenia gravis, Dystrofia myotonica, inngifte, tidl. muskelsyke barn? Prenatalt: Foster ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ekte-bronkial-provokasjonstesting
  /
  ... intrakranielt trykk, nylig øyekirurgi eller bruk av kolinesterasehemmere (myastenia gravis). Det er ikke gjort studier på metakolin med ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../nevrologi/emg-og-nevrografi
  /
  ... Limb girdle muskeldystrofi. Duchenne-Erbs parese Infantil botulisme Myastenia gravis (komplisert prosedyre, må ofte gjennomføres i sedasjon) Evt. ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../lungesykdommer/akutt-lungesvikt
  /
  ... akutt CNS skade Akutt nevromuskulær sykdom: Guillian-Barré, Myastenia Gravis, forgiftning Thoraxvegg; ”flail-chest”, pneumo/hydrothorax, ascites Øvre ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/metodebok/diagnoser
  /
  ... INA, inkl. Duchenne G71.0 Myalgi M79.1 Myastenia gravis G70.0 Myelodysplasi uspes D46.9 Myelofibrose D47. ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../akutt-polyradikulitt
  /
  ... andre årsaker til slappe pareser, inkludert poliomyelitt, botulisme, myastenia gravis, elektrolyttforstyrrelser (særlig hypo- eller hyperkalemi), meningitt, akutt medullær ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../metodebok/akuttmedisin/koma
  /
  ... psykose. Pseudokoma kan sees ved polyradikulitt og curareforgiftning, myastenia gravis og “locked in” syndrom ved hjernestammeskade. A) Metabolsk ...
 10. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../thymus-svulster/utredning
  /
  ... a. mot acetylkolin-reseptor (anti-AChR). Dette gir myastenia gravis, karakterisert ved muskelsvakhet, spesielt i øyemuskulatur (hengende øyelokk). ...
forrige · 1 · 2 · neste