Myoclonus or myoklonus Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../infeksjoner/seros-meningitt
  /
  ... encefalitter hos barn). Andre er limbisk encefalitt, opsoclonus-myoclonus og Rasmussens og Hashimotos encefalitter. Symptomer og funn ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ewylegmer-utredning-og-behandling
  /
  ... forverring av parkinsonistiske symptomer, pyramidale symptomer, cerebellare symptomer, myoklonus, hjerneblødning/infarkt, innleggelse i sykehus eller død (23). ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../pediatri/nevrologi/epilepsi
  /
  ... sikkert mot GTK), lamotrigin, topiramat, levetiracetam, benzodiazepiner. Juvenil myoklonus epilepsi (JME) (ref: 1, 10-11, 15-16) ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../legemidler-bruk/smertebehandling
  /
  ... 8-12 år: 2-4 mg x 2 Myoklonus Behandling: Klonazepam (Rivotril): 0,01-0,1 mg/ ...
 5. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ndlingsanbefaling-ved-forgiftning
  /
  ... Bradyarytmi (ofte lett og forbigående) Hypotensjon (ofte lett) Myoklonus er mindre vanlig og kramper er sjelden Ev. ...
 6. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ndlingsanbefaling-ved-forgiftning
  /
  ... diaré. Nevrologiske: hodepine, svimmelhet, forvirring, agitasjon, koordinasjonsvansker, ataksi, myoklonus og tremor. Kramper er vanligst i doser over ...
 7. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/forgiftninger/legemidler/lamotrigin
  /
  ... ataksi, forvirring, agitasjon, agitert delirium, hypo- eller hyperrefleksi, myoklonus, tremor og somnolens. I mer alvorlige tilfeller kramper, ...
 8. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/forgiftninger/legemidler/zonisamid
  /
  ... oppkast. Nevrologiske: Hodepine, svimmelhet, dobbeltsyn, forvirring, agitasjon, ataksi, myoklonus, tremor, kramper, CNS-depresjon og eventuelt koma med ...
 9. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ndlingsanbefaling-ved-forgiftning
  /
  ... kan være utløsende faktorer til syndromet. Hyperrefleksi og myoklonus er ofte viktige diagnostiske ledetråder og påvises best ...
 10. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../antikolinergt-syndrom
  /
  ... Andre mer sjeldne som hypo-/hypertensjon, rabdomyolyse og myoklonus. Av disse symptomer og tegn vil de nærmest ...