Nevrofibromatose type 2 Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../barnekreft/epidemiologi
  /
  ... akutte lekemier). Andre slike tilstander er ataxia teleangiectatica, Nevrofibromatose type 1 og 2, Fanconi syndrom og en rekke svært sjeldne andre ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../binyre/feokromocytom
  /
  ... SDH), von Hippel-Lindaus sykdom, multippel endokrin neoplasi type 2 (MEN2) og nevrofibromatose von Recklinghausen (Tabell 10). I tillegg er det ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../systemisk-hypertensjon
  /
  ... endokrine sykdommer (feochromocytom, glucocorticoid aldosteronisme, multiple endokrine ... oligohydramnion, anoksi, navlearteriekateterisering. Tidligere ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../von-hippel-lindau
  /
  ... kan differensialdiagnostiske overveielser mot multippel endokrin neoplasi (MEN) type 2, familiære paragangliomer Birth-Hogg-Dube syndrom, tuberøs sklerose, nevrofibromatose og polycystisk nyresykdom være relevante. Utredningsprogrammet omfatter Anamnese ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/barnekreft/genetikk
  /
  ... 7;8) hvorav en av de vanligste er nevrofibromatose 1 (risiko for mange typer ... type 2 (medullær thyroideacancer, andre). En undergruppe av disse er ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../Psykisk-utviklingshemming
  /
  ... med tanke på pigmentforandringer: cafe au lait flekker (nevrofibromatose type 1), hvite makulære «askeblad» liknende flekker (tuberøs sklerose), ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../svulster-i-sentralnervesystemet
  /
  ... føre til nye effektive behandlinger. Ved synsveigliomer hos Nevrofibromatose type 1 (NF1)-pasienter som ikke trenger behandling, tar ...