Nevrofibromatose Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/helsebiblioteket/aktuelt/sykdommer
  /
  ... Neseblødning Nesepolypper Nesten-drukning Netthinneavløsning Neutrofili Neutropeni Nevi Nevrofibromatose type 1 Nevrofibromatose type 2 Nevroleptikasyndrom Nevus Nokardiose ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../systemisk-hypertensjon
  /
  ... von Hippel Lindau) eller syndromer associert med hypertensjon (nevrofibromatose). Sykehistorie Prenatalt: Fødselsvekt, gestasjonsalder, oligohydramnion, anoksi, navlearteriekateterisering. Tidligere ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../svulster-i-sentralnervesystemet
  /
  ... føre til nye effektive behandlinger. Ved synsveigliomer hos Nevrofibromatose type 1 (NF1)-pasienter som ikke trenger behandling, ... til økt risiko. En del genetiske tilstander som nevrofibromatose, gir generelt økt risiko for flere tumorer. Faglig ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../lavgradig-gliom
  /
  ... totalt registrert (56). LGG er sterkt assosiert med nevrofibromatose 1 (NF-1), og NF-1-pasienter har ... er synsveigliomer med klassiske MR-funn, særlig hos nevrofibromatose-pasienter, der man godtar radiologisk diagnose uten biopsi, ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/barnekreft/genetikk
  /
  ... 7;8) hvorav en av de vanligste er nevrofibromatose 1 (risiko for mange typer svulster inkludert nevrofibrosarkom), ... pigmentforandringer i huden av café-au-lait type («nevrofibromatose-lignende bilde» klinisk). Familier med to barn med ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...mer-som-gir-okt-risiko-for-sarkom
  /
  ... cancer, med høy frekvens gjennom hele livet (16). Nevrofibromatose: Opp til halvparten av maligne perifere nerveskjedesvulster (malignt ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../Psykisk-utviklingshemming
  /
  ... med tanke på pigmentforandringer: cafe au lait flekker (nevrofibromatose type 1), hvite makulære «askeblad» liknende flekker (tuberøs ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../pulmonal-hypertensjon
  /
  ... 2 Systemsykdommer: sarkoidose, pulmonal Langerhans celle histiocytose, Lymfangioleiomyomatose, nevrofibromatose, vaskulitt 5.3 Metabolsk sykdom: glykogenose, Gaucher, Tyreoideasykdom ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...viklingsbetinget-glaukom-hos-barn
  /
  ... Stickler). Metabolske sykdommer(homocysteinuri, Lowe sundrom, mukopolysakkaridoser). Fakomatoser (nevrofibromatose, NF-1/2, Sturge-Weber, Rubinstein-Taby, Klippel- ...
 10. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../von-hippel-lindau
  /
  ... familiære paragangliomer Birth-Hogg-Dube syndrom, tuberøs sklerose, nevrofibromatose og polycystisk nyresykdom være relevante. Utredningsprogrammet omfatter Anamnese ...
forrige · 1 · 2 · neste