Pct or "porphyria cutanea tarda" or "porfyria cutanea tarda" Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../4-infeksjoner
  /
  ... SBS og blodkultur. IL-6, IL-8 og PCT er per i dag (2009) ikke tilgjengelig på ... pg/ml taler i mot infeksjon. Vedr. Procalcitonin (PCT). En biokjemisk markør på bakterielle infeksjoner. PCT stiger ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helse-bergen.no/...for porphyria cutanea tarda (PCT).pdf
  /
  2016 Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS) Retningslinje Retningslinjer og veiledere Mage, tarm og fordøyelse
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helse-bergen.no/.../Sider/Behandlingsretningslinjer.aspx
  /
  Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS) har utarbeidet retningslinjer for behandling for flere av porfyrisykdommene. Det er viktig å vite ...