Propionacidemi or propionsyreemi or "organic acidemias" Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../2.21.3-akuttbehandling
  /
  ... krise kan sees bl.a. ved glutarsyreuri, MSUD, propionsyreemi, methylmalonsyreemi, isovaleriansyreemi, urea cyklusdefekter og fettsyreoksidasjonsdefekter. Initial akuttbehandling ...
 2. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../carbaglu-orphan-europe-630423
  /
  ... langtidsbehandling initieres, se SPC for eksempler. Isovaleriansyreemi, metylmalonsyreemi og propionsyreemi: Behandling bør starte ved hyperammonemi hos organiske acidemipasienter. ...
 3. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/carbaglu-orphan-europe-630423
  /
  ... langtidsbehandling initieres, se SPC for eksempler. Isovaleriansyreemi, metylmalonsyreemi og propionsyreemi: Behandling bør starte ved hyperammonemi hos organiske acidemipasienter. ...
 4. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../carbaglu-orphan-europe-630423
  /
  ... langtidsbehandling initieres, se SPC for eksempler. Isovaleriansyreemi, metylmalonsyreemi og propionsyreemi: Behandling bør starte ved hyperammonemi hos organiske acidemipasienter. ...
 5. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../carbaglu-orphan-europe-630423
  /
  ... langtidsbehandling initieres, se SPC for eksempler. Isovaleriansyreemi, metylmalonsyreemi og propionsyreemi: Behandling bør starte ved hyperammonemi hos organiske acidemipasienter. ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../2.21.1-hovedgrupper-av
  /
  ... mat med fruktose etc. Ved organiske acidurier (som propionsyreemi, methylmalonsyreemi) er hovedfunnet metabolsk acidose med økt anion ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../medfødte-stoffskift
  /
  ... Pediatri. Utvidet nyfødtscreening omfatter klassiske organiske acidurier (isovalerianssyreemi, propionsyreemi, metylmalonsyreemi, glutarsyreuri og fra 1. jan 2018 hydroksymetylglutaryl- ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../10-glukose/10.7-hyperammonemi
  /
  ... hypoglykemi, ketoner) kan ha organisk acidose (f.eks propionsyreemi, metylmalonsyreemi etc.) eller fettsyreoksidasjonsdefekt. B. Et barn med ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../10-glukose/10.6-metabolsk-sykdom
  /
  ... urine disease. - Biotin 10 mg/dag ved isovaleriansyreemi, propionsyreemi eller multippel karboksylase defekt. - Vit B12 (Hydroxykobolamin) 2 ...
 10. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../akutte-stoffskiftesykdommer
  /
  ... eksempel MCAD, VLCAD, LCHAD/TFP), ureasyklusdefekter, organiske acidurer (propionsyreemi, metylmalonsyreemi, isovaleriansyreemi, glutarsyreuri), aminoacidopatier (eks MSUD). Prinsippene for ...
forrige · 1 · 2 · neste