Systemisk mastocytose Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/d/medisin/rydapt-novartis-644118
  /
  ... med nylig diagnostisert AML med FLT3-mutasjon. Aggressiv systemisk mastocytose (ASM), systemisk mastocytose med assosiert hematologisk neoplasi (SM-AHN) eller mastcelleleukemi ( ...
 2. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../pil-rydapt-novartis-644183
  /
  ... Rydapt brukes også for å behandle voksne med aggressiv systemisk mastocytose (ASM), systemisk mastocytose med assosiert hematologisk neoplasi (SM‑AHN), eller mastcelleleukemi ( ...
 3. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../pil-palladia-zoetis-581373
  /
  ... avbrytes i minst 3 dager før kirurgi. . Ved systemisk mastocytose bør det gis standard preemptiv behandling (f.eks. ...
 4. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../pil-palladia-zoetis-581373
  /
  ... avbrytes i minst 3 dager før kirurgi. . Ved systemisk mastocytose bør det gis standard preemptiv behandling (f.eks. ...
 5. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/paralen-sanofi-aventis-588042
  /
  ... glukose-6-fosfatdehydrogenasemangel, Gilbert syndrom, kirurgi, hypertyreoidisme, gikt, mastocytose, ved samtidig behandling med antikoagulantia , blodplatehemmere, systemisk aktiv heparin, trombolytika og SSRI , og ved samtidig ...