Willebrand Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/aktuelt/legemidler
  /
  ... D Vitamin D3 Vitamin E Vitamin K Von Willebrands faktor Vorikonazol Vortioksetin Warfarin Xylometazolin Zanamivir Zidovudin Ziprasidon ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...skrift-for-norsk-psykologforening
  /
  ... blitt mer og mer brukt i audiologien (Andersson & Willebrand, 2003), men studier av mestring hos hørselshemmede bærer ...