Willebrand Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../hematologi-og-onkologi/hemofili
  /
  ... Alvorlighetsgrad arves konstant innen den enkelte slekt. Von Willebrand sykdom skyldes en arvelig defekt i von Willebrand faktor, som er nødvendig både for adekvat plateadhesjon ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  nordhemophilia.org/.../congenital-von-willebrand-disease
  /
  Willebrand Trombocytopati 2008 Nordic Hemophilia Council Retningslinje Blod Retningslinjer for behandling av sykdommer i blod og lymfesystemet. ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../blødningstilstander
  /
  ... myelomatose/makroglobulinemi kan plasmautskiftning bli nødvendig. Ved von Willebrand’s sykdom : Som regel Cyklokapron og Octostim. I uttalte tilfelle er det aktuelt å gi von Willebrand konsentrat (enten som rent konsentrat eller faktor VIII ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...von-willebrands-sykdom-hos-voksne
  /
  Metoden er foreslått til vurdering i Nye metoder. For status se ID2017_114. Blod Legemidler 2017 Folkehelseinstituttet Legemidler Lenker
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../1.6-aldersspesifikke-referanse
  /
  ... 2,5 og 97,5 percentil. 5 Von Willebrand faktor (%) (citrat-blod) 7–13 år 14–17 ... 2,5 og 97,5 percentil. 5 Von Willebrand faktor (%) (citrat-blod) 7-13 år 14-17 ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../utredning-og-behandling
  /
  ... positiv ANA ikke er ensbetydende med SLE. von Willebrand sykdom type IIb: Prøve til koagulasjonslaboratorium, hvor man må spørre konkret om denne typen von Willebrand! Wiscott-Aldrich syndrom som innebærer eksem, trombocytopeni og ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../hemostaseundersøkelser
  /
  ... bilde, likner ofte lavgradig DIC Gallestase ↑ INR von Willebrand sykdom ↑ blødningstid, APTT ↓ faktor VIII aktivitet, von Willebrand faktor aktivitet og antigen Hemofili ↑ APTT - ↓ faktor VIII ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../fysisk-mishandling
  /
  ... symptomene på mishandling (3–5). Blåmerker Koagulasjonsforstyrrelser; von Willebrand, faktor VII, VIII og IX, Trombocytopeni; ITP, infeksjoner, ... og INR. Videre gjøres spesifikk utredning for von Willebrands sykdom samt hemofili og andre koagulasjons forstyrrelser dersom ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/aktuelt/legemidler
  /
  ... D Vitamin D3 Vitamin E Vitamin K Von Willebrands faktor Vorikonazol Vortioksetin Warfarin Xylometazolin Zanamivir Zidovudin Ziprasidon ...
 10. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...skrift-for-norsk-psykologforening
  /
  ... blitt mer og mer brukt i audiologien (Andersson & Willebrand, 2003), men studier av mestring hos hørselshemmede bærer ...
forrige · 1 · 2 · neste