"louise-bars syndrom" or "ataxia telangiectasia" Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Frambu
  -
  www.frambu.no/ataxia-telangiectasia
  /
  Dette omfatter en lang rekke variasjoner der både hjerne, lillehjerne, ryggmarg og perifere nerver kan være berørt. Tilstanden kan derfor være vanskelige å ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../ataxia-telangiectasia-at
  /
  ... blitt mye eldre. Lungesvikt er vanlig dødsårsak. Referanser Ataxia Telangiectasia Mutation Database: http://chromium.liacs.nl/LOVD2/home. ...
 3. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=6936
  /
  ... ulike legemidlerSPØRSMÅLEn pasient i 20-årene har diagnosen Ataxia telangiectasia (AT). Som følge av dette er pasienten plaget ... har tidligere også brukt Imodium (loperamid).SVARKort om Ataxia telangiectasia Ataxia telangiectasia (AT) er en sjelden, alvorlig progredierende ...
 4. Frambu
  -
  www.frambu.no/diagnoser
  /
  ... Smith-Lemli-Optiz' syndrom DiGeorges syndrom Gauchers sykdom Ataxia telangiectasia Kabuki syndrom PKAN Kromosom XXX Velocardiofacialt syndrom SMARD1 ... spastisk paraparese Arvelige ataksier Aspartylglycosaminuri Asymptomatisk ... nevroaksonal dystrofi Battens sykdom Beckers muskeldystrofi Beckwith- ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../medfødt-immunsvikt
  /
  ... Vanligvis friske inntil de blir smittet med EBV. Ataxia telangiectasia. Progressiv ataksi fra 1 ½ års alder, telangiektasier ...
 6. Oncolex.no
  -
  kreftlex.no/.../BAKGRUNN/Arsak?CancerType=Barn Akutt leukemi
  /
  ... Eksempler er Down syndrom, Fanconi’s anemi (medfødt benmargssykdom), ataxia telangiectasia (medfødt arvelig sykdom som påvirker ulike organer, inkludert ...
 7. Frambu
  -
  www.frambu.no
  /
  ... Smith-Lemli-Optiz' syndrom DiGeorges syndrom Gauchers sykdom Ataxia telangiectasia Kabuki syndrom PKAN Kromosom XXX Velocardiofacialt syndrom SMARD1 ...
 8. Oncolex.no
  -
  backend.kreftlex.no/.../Arsak?CancerType=Barn Akutt leukemi
  /
  ... Eksempler er Down syndrom, Fanconi’s anemi (medfødt benmargssykdom), ataxia telangiectasia (medfødt arvelig sykdom som påvirker ulike organer, inkludert ...
 9. Frambu
  -
  www.frambu.no/utviklingsprosjekter
  /
  ... mennesker med diagnosen Prader-Willis syndrom (2011- 2013 ) Ataxia Telangiectasia og kosttilskudd med naturlige antioksidanter Småbarnsstudie Prader-Willis ...
 10. Oncolex.no
  -
  oncolex.no/Barn/Diagnoser/Akutt-leukemi?lg=print
  /
  ... disponerer for leukemi. Eksempler er Down syndrom, Fanconi’s anemi, ataxia telangiectasia. Av miljøfaktorer diskuteres blandt annet elektromagnetiske felt (kraftlinjer) ...
forrige · 1 · 2 · neste