Dexedrine or motta Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. lvh
  -
  lvh.no/.../utenlandske_pasienter/pasienter_fra_eoes-land
  /
  ... regning. Dette forutsetter at de har rett til å motta trygdeytelser i hjemlandet. Tredjelandsborgere bosatt i Norden og ... Praktisk gjennomføring: Pasienten må dokumentere: Rett til å motta trygdeytelser. Gyldig EØS-dokumentasjon (som regel europeisk helsetrygdkort) ...
 2. lvh
  -
  lvh.no/.../stoenad_ved_egen_sykdom/rett_til_sykepenger
  /
  ... selvstendig næringsdrivende eller frilanser. Alternativt være arbeidsløs og motta dagpenger under arbeidsløshet.Uføretrygdede med 100 % uføregrad som ...
 3. lvh
  -
  lvh.no/.../forutsetning_for_trygdeytelser
  /
  Rett til å motta trygdeytelser forutsetter at man er medlem av folketrygden. Medlemskap i folketrygden har alle som er bosatt i Norge, og som ...
 4. lvh
  -
  lvh.no/.../legevaktorganisering/legevaktsentralen
  /
  ... et annet legevaktdistrikt.Hovedoppgaven til legevaktsentralen er å motta og håndtere henvendelser fra publikum. Henvendelsen skal vurderes ...
 5. lvh
  -
  lvh.no/.../ressurser_innenfor_psykisk_helsevern_og_friskvern
  /
  ... enhet. Kan inneholde poliklinikk og døgnavdeling, og kan motta pasienter til akutte vurderinger.PUT: Psykiatrisk ungdomsteam. Et ...
 6. lvh
  -
  lvh.no/.../akutt_innleggelse_i_psykiatrisk_avdeling/generelt
  /
  ... etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-1 annet ledd til å motta pasienter for nærmere undersøkelse hvis henvisende lege mener at pasientens ...