Hvis substans sykdommer Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=1&S=3292
  /
  ... Åpenvinkelglaukom er vanligst, og dette er en kronisk sykdom som krever individuell vurdering og livslang oppfølging. Det er fare for progresjon av synsskade hvis sykdommen ikke behandles tilfredsstillende. Da aktiv substans i øyedråper kan absorberes over i blodbanen fra ...
 2. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=9112
  /
  ... Fordelen er bedre kontroll med rusmisbruk og psykisk lidelse. Problemet er at ... prøve ut valgt substans i vanlig formulering før man overveier og føler ...
 3. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=1&S=4275
  /
  ... lite, om noe krysser til fosteret (2). Aktiv substans - mesalazin Begrenset ... har med underliggende sykdom å gjøre og ikke medisineringen (1). Briggs og ...
 4. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=9208
  /
  ... S et al. Treatment of co-occurring schizophrenia and substance use disorder. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 7. ... Drake RE et al. Clozapine use and relapses of substance use disorder among patients with co-occurring schizophrenia and substance ...
 5. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=5914
  /
  ... Torgersen T, Gjervan B et al. Prevalence of comorbid substance use disorder during long-term central stimulant treatment in adult ... Torgersen T, Gjervan B et al. Prevalence of comorbid substance use disorder during long-term central stimulant treatment in adult ...
 6. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=3671
  /
  ... NC et al. Treatment of co-occurring schizophrenia and substance use disorder. Version 3.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ ( ... NC et al. Treatment of co-occurring schizophrenia and substance use disorder. Version 3.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ ( ...
 7. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=2911
  /
  ... Rizkallah et al. Antipsychotic agents for the treatment of substance use disorders in patients with and without comorbid psychosis. J ... Rizkallah et al. Antipsychotic agents for the treatment of substance use disorders in patients with and without comorbid psychosis. J ...
 8. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=3174
  /
  ... 7. 8. Loftis JM, Matthews AM. Psychiatric and substance use disorders in individuals with hepatitis C: epidemiology and management. ... 7. 8. Loftis JM, Matthews AM. Psychiatric and substance use disorders in individuals with hepatitis C: epidemiology and management. ...
 9. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=1809
  /
  ... Referanser:1. Rashid W. Testosterone abuse and affective disorders. Journal of Substance Abuse Treatment 2000; 18: 179-84.1. Rashid W. Testosterone abuse and affective disorders. Journal of Substance Abuse Treatment 2000; 18: 179-84.
 10. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=3279
  /
  ... asp?iDisplayType=2&iCategoryId=362&iInfoId=5952. Godsland IF et al. Occlusive vascular diseases in oral contraceptive users. Epidemiology, pathology and mechanisms. ...
forrige · 1 · 2 · 3 · neste