Hvis substans sykdommer Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
  1. helse-forgiftninger-fhi-skadedyr
    -
    https://www.fhi.no/...veileder-om-skadedyrbekjempelse-med-pesticider
    /
    ... forsterke effekten, gi riktig styrke/konsentrasjon, gi riktig substans, tilføre lukt eller farge, sørge for holdbarhet med ... brannsikkert skap på et godt ventilert sted utendørs. Hvis dette ikke er mulig, oppbevar disse høyt oppe ...