Kjennes sykdom Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...voldsutovere-psykisk-helse-og-rus
  /
  ... vi mange mennesker. De fleste sliter med psykisk lidelse, og noen av dem har lang fartstid med kriminell virksomhet. De mest utfordrende pasientene vi møter er de som skaper avmaktsfølelse hos oss. Avmaktsfølelse kan vi kjenne på i møte med en rekke situasjoner, men ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...og-helsepersonell-mener-er-viktig
  /
  ... er viktig. Blant folk med schizofreni er alvorlig sykdom og innleggelse på ... og behandlere bør kjenne til hva som er viktigst for pasienter, for ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...skrift-for-norsk-psykologforening
  /
  ... føles som å være i tilstanden» («what it feels like»). Den subjektive siden av det mentale omtales ... emosjoner kan være i pasientens opplevelse av sin lidelse. Den overordnete hensikten med denne artikkelen er å ...