Kjennes sykdom Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...g-postoperativ-tilleggsbehandling
  /
  ... og postoperativ behandling av pasienter med lungekreft skal kjenne til denne pasientinformasjonen. Informasjon fra fysioterapeut før operasjon ... er selvhjulpen. Fysioterapeuter og sykepleiere ved lokalsykehus skal kjenne til hvilke rehabiliteringssentre som er gjeldende. Det skal ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../frossen-skulder-fysioterapi
  /
  ... det. Fortell at det ikke er farlig å kjenne noe smerter, men at skulderen ikke bør irriteres ... bygger på en biopsykososial forståelse av helse og sykdom. Manuell behandling: Inkluderer ulike manuelle tiltak som leddmobilisering, ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...arn-bekymring-mistanke-og-melding
  /
  ... pasienter eller pårørende i sin praksis. Helsepersonell må kjenne til om når meldeplikten er oppfylt og hva ... som anses nødvendig ved en livstruende eller alvorlig sykdom eller skade, har helsepersonell en plikt til å ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...stoperativ-akutt-smertebehandling
  /
  ... of Physicians) 7.3.1 Akuttberedskap Alle skal kjenne til akuttprosedyre ved utilsiktet effekt av EDA. Hos ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../ferdige/indusert-sputum
  /
  ... liter/min. med luft (7, 10). Pasienten vil kjenne saltsmak i munnen og vanligvis hoste en stund ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../ferdige/smertevurdering-av-barn
  /
  ... smerten vart? (timer/dager/uker/måneder) Lokalisasjon Hvor kjennes smertene? Be barnet peke på egen kropp/ dukke/ ... Akutt smerte: Smerte oppstått i forbindelse med skade (sykdom) og som varer kort tid (ofte mindre enn ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../trakeostomi+-+innleggelse
  /
  ... har spesielle låsemekanismer som alt involvert personell må kjenne finessene på og kunne betjene riktig for å ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../diabetes-i-sykehjem-hyperglykemi
  /
  ... blir ikke gitt her. Sykepleiere på sykehjem må kjenne til tilstanden og bør ha urin ketostix tilgjengelig ... er vanligvis indikasjon for sykehusinnleggelse. Hyperglykemi ved akutt sykdom De fleste akutte tilstander hos personer med diabetes ...