Kjennes sykdom Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=2&S=971
  /
  ... barn på 1½ år har på grunn av sykdom vanskelig for å kjenne smerte og dermed unngå småsår. Plukking/kloring på ...
 2. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=920
  /
  ... syndrom og tics Tourettes syndrom er en nevrologisk sykdom som vanligvis gir seg til kjenne i løpet av barneårene og manifesterer seg med ...
 3. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=1&S=3621
  /
  ... symptomer m. fl., hvilket gjør at man må kjenne pasienten og hans/ hennes sykdomsforløp godt for å tilby rett farmakologisk og ikke-farmakologisk behandling. Det finnes flere retningslinjer og anbefalinger for behandling av bipolar lidelse (1-5) og helt sikkert enda flere enn ...
 4. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=11518
  /
  ... også være en del av grunnlidelsen ved revmatisk sykdom. Mange pasienter, som tar hydroksyklorokin på slik indikasjon, vil kjenne seg generelt mindre utmattet/trette ved bruk av ...
 5. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=4756
  /
  ... eksempel citalopram) som startes når hun begynner å kjenne på nedturer? (Som ved premenstruell tensjon - PMS.)SVARAntidepressive legemidler har generelt dårlig dokumentert effekt på bipolare lidelser, og bruk av antidepressiva hos pasienter med bipolar ...
 6. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=10307
  /
  ... behandling og eventuelt seponering av medikamenter, bør man kjenne sykehistorien ... av pasientens GI-sykdom bestemmer om det er aktuelt å bytte ut ...
 7. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=1&S=4513
  /
  ... og veksthemming skyldes medikamentell behandling eller mors underliggende sykdom (2). I forbindelse med fødsel vil kalsiumantagonister kunne hemme uteruskontraksjoner, og fødselslege må kjenne til om pasienten får slik behandling (2). Overgang ...
 8. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=12244
  /
  ... trangt i halsen, hun mister stemmen og det kjennes ubehagelig. Reaksjonen går over i ... eller bruk av levotyroksin (Levaxin)? SVARAllergiske reaksjoner ...
 9. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=1175
  /
  ... og medisinsk overvåkning hos pasienter med tidligere tromboembolisk sykdom. Den kliniske relevansen av de mulige farmakokinetiske og farmakodynamiske interaksjonene er vanskelig å vurdere for denne kunden uten å kjenne mer til sykehistorien og indikasjonene for de ulike ...
 10. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=1&S=555
  /
  ... hydroksyklorokin) virker på bindevevssykdommer, og hvordan pasienten vil ... modifying antirheumatic drug). DMARD-behandling er en spesialistoppgave ( ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · neste · siste