Medfødte immunsvikt Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/...retard-orfiril-long-desitin-562472
  /
  ... med epilepsi , eksponert for valproat monoterapi under graviditet, har medfødte misdannelser. Kombinasjonsbehandling er trolig forbundet med større risiko. ...
 2. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../combivir-viiv-healthcare-547608
  /
  ... i en dyrestudie. Klinisk relevans er ukjent. Risikoen for medfødte misdannelser hos mennesker er ikke sannsynlig basert på ...
 3. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../trizivir-viiv-healthcare-564861
  /
  ... karsinogen i dyremodeller. Klinisk relevans er ukjent. Risikoen for medfødte misdannelser hos mennesker er ikke sannsynlig basert på ...
 4. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../kivexa-viiv-healthcare-560549
  /
  ... hos gravide. Abakavir og lamivudin krysser placenta. Risikoen for medfødte misdannelser eller føto-/neonatal toksisitet hos mennesker er ...
 5. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../dexamethasone-krka-krka-647394
  /
  ... på hjernens vekst og utvikling. Økt forekomst av medfødte abnormiteter, som leppe-/ganespalte hos mennesker er ikke ...
 6. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/...neofordex-laboratoires-ctrs-627342
  /
  ... med mindre klinisk tilstand krever behandling. Kan gi medfødte misdannelser, særlig intrauterin veksthemming og sjeldne tilfeller av ...
 7. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/metadon-abcur-abcur-581374
  /
  ... fertilitet Graviditet: Begrensede data viser ingen økt risiko for medfødte misdannelser. Seponeringssymptomer/ respirasjonsdepresjon kan oppstå hos nyfødte av ...
 8. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/metadon-nordic-drugs-590291
  /
  ... fertilitet Graviditet: Begrensede data viser ingen økt risiko for medfødte misdannelser. Seponeringssymptomer/ respirasjonsdepresjon kan forekomme hos nyfødte av ...
 9. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/...artindale-martindale-pharma-561382
  /
  ... fertilitet Graviditet: Begrensede data viser ingen økt risiko for medfødte misdannelser. Seponeringssymptomer/ respirasjonsdepresjon kan forekomme hos nyfødte av ...
 10. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../metadon-dne-dne-pharma-561385
  /
  ... fertilitet Graviditet: Begrensede data viser ingen forhøyet risiko for medfødte misdannelser. Seponeringssymptomer og respiratorisk depresjon kan forekomme hos ...
forrige · 1 · 2 · neste