Mener or "copper deficiency" Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...aler-kommunen-a-fa-en-forskervenn
  /
  ... Blant annet må samarbeidet med forskere styrkes. Det mener Anette Musdalslien, seniorrådgiver i Oppvekst- og utdanningsavdelingen hos ... sier Musdalslien. – Mange kommuner er for små Hun mener at en stor utfordring for en del kommuner ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...r-har-for-kostbar-pleie-og-omsorg
  /
  ... for dyr for kommuneøkonomien deres. Ytterligere 52 prosent mener helse- og omsorgstjenesten er «litt for dyr». Mer ... er nøkterne og urovekkende meldinger, sier Disch, som mener kommunen trenger mer ressurser i form av penger ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...skrift-for-norsk-psykologforening
  /
  ... helseutfordringer og kan brukes til å bedre behandlingen, mener forskere. – Pasienten bør få være hovedpersonen i sin egen sykehistorie, mener forskere. Ill.foto: duncan1890, iStockphoto Tekst Nina Strand « ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...mer-egen-melding-om-helseindustri
  /
  ... leder Lena Nymo Helli i legemiddelselskapet AbbVie. Hva mener du med kvalitet? Førsteamanuensis Aud Moe ved Senter for omsorgsforskning mener kvalitet i helsetjenesten er viktig. Samtidig er det ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...venter-seg-mer-nasjonal-forskning
  /
  Instituttleder i Tromsø mener Norge vil trenge stadig større forskningsprosjekter i årene som kommer. Da kan sammenslutningen av Senter for omsorgsforskning landet rundt ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...misbruk-og-tilgrensende-problemer
  /
  ... nærmest er borte. Men bare nesten fordi jeg mener sosialmedisin er en viktig del av samfunnsmedisinen. I ... svakeste gruppene i samfunnet; rusmiddelbrukere. Vår viktigste oppgave mener jeg er å bidra til å planlegge, bidra ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../lar-spesialisten-vaere-sjefen
  /
  ... farvel til likeverd i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Det mener professor Anders Grimsmo ved Institutt for samfunnsmedisin ved ... Men helsefaglig har kommunene hele tiden vært underlegne, mener Grimsmo. Han illustrerer underdanigheten med ett av intervjuene ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...u-far-senter-for-omsorgsforskning
  /
  ... omsorgstjenestene, forteller Aud Obstfelder. Ambisjoner om elitedivisjon Hva mener du med ambisiøst? lurer vi. – Omsorgsforskning er et ... forskningsdesign som bidrar til enda mer målrettet kunnskapsutvikling, mener Aud Obstfelder. En forespørsel blant 30 helse- og ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ikamentell-cytostatisk-behandling
  /
  ... 2.5 år. På grunnlag av disse resultatene mener NBCG det bør presiseres følgende ved bruk av ... de mer høydoserte regimene være å foretrekke. NBCG mener at liposomalt doxorubicin kan ha spesiell nytte der ...
 10. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...r-lite-informasjon-dagens-medisin
  /
  ... om behandlingsmuligheter er ikke bra nok ved institusjonene, mener pasientene. Ill.foto: Runar Eggen Av Vilde Sundstedt ... bedre, sier Kjøllesdal. Les mer: Psykisk helsevern: Pasienter mener de får for lite informasjon (Dagens Medisin) Artikkelen ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · neste · siste