Mener or "copper deficiency" Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/...ige-pasienterfaringer-i-norge-enn-i-andre-land
  /
  ... Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet, deltok i arrangementet i USA. Mener at mye er bra, men… Alt i alt ... ved norske fastlegekontorer som innbefatter brukernes erfaringer. Dette mener folk flest om samarbeid og finansiering Norge skårer ...
 2. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/.../fode-og-barsel/46-nasjonale-resultater.pdf
  /
  ... tilfredsstillende? 3378 4.3 4 9 87 ↓ K069 Mener du at barnet ditt på noen måte ble ... bedømme)? 3376 1.2 95 3 2 → K070 Mener du at du på noen måte ble feilbehand- ...
 3. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/...skadedyrbekjemper-del-2_host-2018-redusert.pdf
  /
  ... eks. en vegg. Det er også teorier som mener at selve gnagingen kan være en form for ... spille inn når enkelte faktorer blir begrenset. Mange mener det er en sammenheng mellom antall rotter i ...
 4. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/hn/migrasjonshelse/sprak-for-folelser-hos-legen
  /
  ... han og foreldrene hadde misforstått legens instrukser. Kale mener at legene bør ta seg tid til å ... om han/hun er bekymret for noe. Hun mener at legene også godt kan kommentere språkproblemene i ...
 5. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/om/om-fhi/fhi/personvernerklaring
  /
  ... store ressurser for å kvalitetssikre opplysningene. Dersom du mener opplysningene som er registrert om deg likevel er ... unntak i innsynsretten, jf. helseforskningsloven § 42. Dersom du mener opplysningene som er registrert om deg i samtykkebaserte ...
 6. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/...bedre-resultater-med-bred-geriatrisk-vurdering
  /
  ... Endovasc Surg 2017; 54(1):79-93 Forfatterne mener at effekten av team, arbeidsklima og organisatoriske faktorer ... så langt ikke kan gi sikre svar. De mener at fremtidig forskning i større grad bør bruke ...
 7. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/.../fhus_rapport_hordaland_2018.pdf
  /
  ... annet slående funn er at hele 67 prosent mener at tilgang til natur- og friluftsområder er viktig ... til jobben (over 20 km) og få som mener de har god tilgang på kultur- og idrettstilbud. ...
 8. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/ml/kosthold/fakta-om-jod
  /
  ... porsjonene med meieriprodukter bør være melk. Med melk mener vi her alle typer melk, både søt og ... 5 av det jodinntaket som Verdens helseorganisasjon (WHO) mener er optimalt (tabell 1). Et så lavt jodinntak ...
 9. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/...k-antallet-nye-heroinbrukere-kan-vare-pa-retur
  /
  ... stor forebyggende effekt. Ikke sikkert nedgangen fortsetter Amundsen mener det er vanskelig å spå hvordan ungdom og ... begynne med narkotika. Men det forutsetter bedre tiltak, mener forskeren. I flere andre land har både det ...
 10. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/...-svangerskapet-kan-oke--risikoen-for-at-barnet
  /
  ... brukt paracetamol 1-7 dager i svangerskapet. Dette mener han er fornuftig og ufarlig bruk. – Vi fant ... bør man snakke med legen sin om dette, mener forskeren. Underbygger tidligere forskningsfunn I tidligere studier har ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · neste · siste