Mener or "copper deficiency" Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. lvh
  -
  lvh.no/.../konsultasjonen
  /
  ... vite hvor pasienten står og hva han/hun mener. Du kan ikke ta ting for gitt basert på ... enighet om veien videre. Forklar. Anbefal det du mener er riktig ut fra enigheten, uten å kompromittere ...
 2. lvh
  -
  lvh.no/.../stoenad_ved_egen_sykdom/sykmelding
  /
  ... har et arbeid som gjør at legen eller jordmoren mener det er risiko for skade på fosteret, og det ...
 3. lvh
  -
  lvh.no/.../symptomdiagnoser/akutt_urinretensjon
  /
  ... skiftes hver 3. md. Spesielle vanskeligheter Hvis du mener kateteret er inne i blæren, men det ikke ...
 4. lvh
  -
  lvh.no/.../noen_rutiner/egen_sikkerhet_paa_vakt
  /
  ... inn med jevne mellomrom under konsultasjonen hvis du mener det er tilstrekkelig. Vurder om døren til konsultasjonsrommet ...
 5. lvh
  -
  lvh.no/.../helserettslige_aldersgrenser
  /
  ... foreldre/foresatte, med mindre barnet, av grunner helsepersonell mener bør respekteres, ikke ønsker at bestemte opplysninger skal gis ...
 6. lvh
  -
  lvh.no/symptomer_og_sykdommer/eldre__generelt/undersoekelse
  /
  ... langvarige plager og symptomer som pasient og pårørende mener må utredes og behandles? Aktuelle symptomer? Spør spesielt ...
 7. lvh
  -
  lvh.no/.../saertrekk_ved_legevakt/legepasient-forholdet
  /
  ... til å få utlevert en medisin legen ikke mener det er riktig å benytte. Selv om lege og pasient ...
 8. lvh
  -
  lvh.no/.../saertrekk_ved_legevakt/en_tjeneste_i_endring
  /
  ... mottok Helsedirektoratet et forslag til veileder for legevakttjenesten. Nklm mener at legevakttjenesten mange steder fremdeles er svakt organisert sammenlignet ...
 9. lvh
  -
  lvh.no/.../akutt_innleggelse_i_psykiatrisk_avdeling/generelt
  /
  ... å motta pasienter for nærmere undersøkelse hvis henvisende lege mener at pasientens psykiske tilstand er slik at undersøkelse og/eller ...