Mener or "copper deficiency" Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=1&S=2498
  /
  ... Dette skulle tilsi at slike stikkpiller, enten man mener den butte eller den spisse enden skal inn ... men antar at det har virket opplagt. De mener at sunn fornuft tilsier at den spisse enden ...
 2. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=2575
  /
  ... og p-piller. Hun administrerer selv IntronA og mener selv å ha observert at INR (når dette ... de ulike fasene av syklusen, noe som de mener kan skyldes små studier og forskjeller i statistisk ...
 3. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=1528
  /
  ... i de kliniske studier som er gjort. Noen mener det fremmer legingsprosessen og andre mener det hindrer den. Dette kan skyldes variasjoner i ... 11, 22), for effekt se avsnitt ovenfor. Noen mener at betakaroten har en effekt, men det finnes ...
 4. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=1997
  /
  ... knyttet opp mot baktericid effekt. Jeena og medarbeidere mener at for INH er forholdet mellom AUC og ... Dette verktøyet brukes ikke i dag (6). Andre mener at jo høyere Cmax er i forhold til ...
 5. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=1&S=34
  /
  ... kan være uheldig hos pasienter med hjertesykdom. Dette mener kunden går "helt flott", hun var bare interessert ... typer ginseng, amerikansk, asiatisk og sibirsk. Referanse 1 mener det i dag ikke finnes belegg for å ...
 6. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=1&S=142
  /
  ... til å virke uttørrende og irritere huden. Likevel mener de badeoljer med innhold av de antiseptiske stoffene ... næringsmiddeltilsyn (www.p4.no/txo/23481.asp) som mener det blir feil å se på kjemikaliene som ...
 7. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=1&S=315
  /
  ... i hele risikoperioden, en periode som enkelte også mener bør økes fra 3 md. til 6 md. Det er også de som nå mener at én dose intramuskulært ikke beskytter i 3 ...
 8. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=2&S=876
  /
  ... kardiovaskulære legemidler (totalt 2780 pasienter). Statens legemiddelkontroll (SLK) mener artikkelen i British Medical Journal kan gi en ... om det foreligger en slik sammenheng og man mener det er behov for flere undersøkelser. SLK vil ...
 9. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=3184
  /
  ... anbefales, for å unngå koppermangel hos fosteret. Forfatterne mener også at det skulle være forholdsvis sikkert å ... ha betydning for fertiliteten hos kvinner og noen mener at amenoré, oligomenoré, irregulær menstruasjon og multiple spontanaborter ...
 10. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=479
  /
  ... p-piller undersøkt i studier før 1985. Videre mener de at økningen i relativ risiko for blodpropp ... for venetrombose ikke signifikant forskjellig mellom gruppne. Forfatterne mener derfor at det ikke finnes bevis for hypotesen ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · neste · siste