Hvis substans sykdommer Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../8-hyperbilir/8.4-prolongert
  /
  ... FT4 Blodtype mor/barn, direkte Coombs på barnet (hvis ikke kjent tidligere) ... Substans (Clinitest), CMV-PCR, metabolsk screening. Tilstander av betydning ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../kronisk-uspesifikk
  /
  ... Sjelden aktuelt, hvis ikke spesiell mistanke om spesifikke sykdommer. UL abdomen ... og reduserende substans er ikke en del av standardutredning, men kan ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../bipolare-lidingar/referansar
  /
  ... in the prophylaxis of recurrences in bipolar patients whose disease is in remission. Arch Gen Psychiatry 2003;60( ... MJ, Pies R. The bipolar patient with comorbid substance use disorder: recognition and management. CNS Drugs 2004;18(9): ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../rop/vedlegg-4.gjennomgang
  /
  ... Motivational interviewing for patients with comorbid schizophrenia and substance abuse disorders: a review]. Fortschritte der Neurologie-Psychiatrie 2005;73( ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../gravide-i-lar/litteratur
  /
  ... baby. Mentalization-based treatment in families with parental substance use disorders: Theoretical framework. Nordic Psychology 2009;61(3):47- ... Invisible Father. Figures of fatherhood in men with substance use disorders: A phenomenological study. Fathering. Under publisering 2012. Metodebok ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../geriatrisk-metodebok/hjerneslag
  /
  ... 1.5 cm) i symptomgivende område i hvit substans. Kardioembolisk sykdom og storkarsykdom utelukket som aktuell slagmekanisme. Spesiell slagsykdom (< ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../2.21.2-generell-utredning
  /
  ... Ved akutt sykdom skal prøver tas før behandlingsstart hvis mulig. For en rekke sykdommer vil karakteristiske biokjemiske mønstre kun være tilstede i akutt fase av sykdommen. NB 1! Dato og klokkeslett for prøvetakning skal stå på alle prøveglass! NB 2! Hvis man i en akuttsituasjon med svært sykt barn ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../refusjon-av-utgifter
  /
  ... barn under 10 år Punkt 3: Fenylketonuri (Føllings sykdom), søknad kun nødvendig hvis næringsmidlet ikke er oppført i produkt- og prislisten ... legge ved dokumentasjon for et preparat med samme substans som i et ... godkjent for den aktuelle sykdom i listen i § 2. I slike tilfeller holder ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../akutt-leversvikt
  /
  ... helger), bakt, mikro, stix, Na, K, osmolalitet, reduserende substans. Mistanke om Wilson´s sykdom: døgnurinsamling kobber, spesielle.samlebeholdere. Ev. toksikologi/medikamentscreening: urin/ ...
 10. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../7.4.1-integrert-behandling
  /
  ... har demonstrert at integrerte tiltak mot ulike ROP- lidelser har bedre effekt hvis behandlingstiltakene administreres på samme sted enn av ulike behandlere på ulike steder (Charney et al., 2001; McLellan et al., 1993; ... samtidige lidelser. Det viktigste er at pasienten opplever behandlingen som ...
forrige · 1 · 2 · 3 · neste