Hvis substans sykdommer Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/...entrasjoner-av-fint-svevestov-rapport-2018.pdf
  /
  ... world.Different types of air pollution,including particulate matter (PM)and ... and cardiovascular disease.In the global burden of disease (GBD) project, ...
 2. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/nettpub/hin/psykisk-helse/ruslidelser
  /
  ... blant de som injiserer rusmidler og innebærer alvorlig sykdom hvis sykdommen ikke blir behandlet. Bruk av alkohol i ... study of children of alcoholics: predicting young adult substance use disorders, anxiety, and depression. Journal of Abnormal Psychology, 108 ( ...
 3. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/nettpub/hin/grupper/svangerskap
  /
  ... for identification and management of substance use and substance use disorders in pregnancy [rapport]. Geneve: World Health Organization. WHO/ ...
 4. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/.../bygging-pa-gamle-avfallsdeponier
  /
  ... avklare eksplosjonsrisiko. Referanser ATSDR. 1999. Agency for Toxic Substances and Disease Registry. Toxicological Profile for Hydrogen Sulfide. Atlanta: U. ...
 5. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/nettpub/hin/miljo/luftforureining--i-noreg
  /
  ... 2006). Air quality guidelines: global update 2005: particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide (s. IX, 484 s. : ill.). WHO. (2014). Burden of disease from household air pollution for 2012: Summary of ...
 6. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/nettpub/hin/skader/skader-og-ulykker-i-norge
  /
  ... Før 2003 ble overdosedødsfall registrert under hovedgruppen «psykiske lidelser (rusmiddelavhengighet)». Endring i kodereglene førte til en tilsynelatende økning i antall forgiftningsdødsfall. Hvis det ikke er kjent om en forgiftning har ...
 7. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/en/el/alcohol
  /
  ... 18.04.2016 Public Health Report Intoxicants and substance use in Norway - summary Published 08.08.2016 News and research findings Research findings Alcohol plus medicine – a dangerous combination in traffic The accident risk is very high if a driver combines alcohol with hypnotic or sedative ...
 8. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/.../publikasjonsliste-for-reseptregisteret
  /
  ... of Stimulants and Atomoxetine for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder among 5.4 million Children Using Population-based Longitudinal Data. Basic & Clin Pharmacol & Toxicol 2017;120:373-9. Gjerden P, Bramness JG, Tvete IF, Slordal L. The antipsychotic agent quetiapine is increasingly not ...
 9. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/...ren-exposed-to-many-environmental-contaminants
  /
  ... adverse health effects. For mercury and two perfluoroalkyl substances (PFOS and PFOA), many of the participants had ... explain differences The levels of PCBs and perfluoroalkyl substances in the Norwegian children were among the highest ...
 10. helse-forgiftninger-fhi-skadedyr
  -
  https://www.fhi.no/...veileder-om-skadedyrbekjempelse-med-pesticider
  /
  ... forsterke effekten, gi riktig styrke/konsentrasjon, gi riktig substans, tilføre lukt eller farge, sørge for holdbarhet med ... brannsikkert skap på et godt ventilert sted utendørs. Hvis dette ikke er mulig, oppbevar disse høyt oppe ...