Kjønnskromosomforstyrrelse or "sex chromosome abnormalities" or "genetic disorders of sexual development" Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/992/pdf/992.pdf
  /
  ... dysphoria may be associated with intersex, genetic, or sex chromosome abnormalities. These should not be assumed to be causative, ... disorder or associated with any intersex, genetic, or sex chromosome abnormality. Gender dysphoria of childhood • A persistent and intense ...
 2. Frambu
  -
  www.frambu.no/49-xxxxy-syndrom
  /
  49 XXXXY syndrom er en kjønnskromosomforstyrrelse og en variant av Klinefelters syndrom, men gutter og menn med dette kromosommønsteret har større kognitiv svikt, atferdsvansker og dysmorfe ansiktstrekk ...
 3. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/992/pdf/992.pdf
  /
  ... dysphoria may be associated with intersex, genetic, or sex chromosome abnormalities. These should not be assumed to be causative, ... disorder or associated with any intersex, genetic, or sex chromosome abnormality. Gender dysphoria of childhood • A persistent and intense ...
 4. Frambu
  -
  www.frambu.no/48-xxxy-syndrom
  /
  48 XXXY syndrom er en kjønnskromosomforstyrrelse og en variant av Klinefelters syndrom, men gutter og menn med dette kromosommønsteret har større kognitiv svikt, atferdsvansker og dysmorfe ansiktstrekk ...
 5. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/1106/pdf/1106.pdf
  /
  ... College of Medical Genetics when looking for possible sex chromosome abnormalities in which mosaicism is common. In patients with ...
 6. Frambu
  -
  www.frambu.no/48xxyy-syndrom
  /
  48 XXYY syndrom er en kjønnskromosomforstyrrelse og en variant av Klinefelters syndrom, men gutter og menn med dette kromosommønsteret har oftere noe mer atferdsvansker og fysiske trekk ...
 7. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/1106/diagnosis-approach
  /
  ... College of Medical Genetics when looking for possible sex chromosome abnormalities in which mosaicism is common. In patients with ...
 8. Frambu
  -
  www.frambu.no/klinefelters-syndrom
  /
  Klinefelters syndrom (KS) er en medfødt kjønnskromosomforstyrrelse hos gutter. Tilstanden er svært underdiagnostisert med store individuelle variasjoner. Gutter og menn med tilstanden har nedsatt eller manglende produksjon av mannlig ...
 9. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/493/pdf/493.pdf
  /
  ... 21, and lower sensitivities for trisomy 13 and sex chromosome abnormalities. Patients should be informed that cell-free fetal ...
 10. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/493/details
  /
  ... 21, and lower sensitivities for trisomy 13 and sex chromosome abnormalities. Patients should be informed that cell-free fetal ...
forrige · 1 · 2 · 3 · neste