Klinefelters or "sex chromosome abnormalities" or "genetic disorders of sexual development" Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Frambu
  -
  www.frambu.no/klinefelters-syndrom
  /
  Klinefelters syndrom (KS) er en medfødt kjønnskromosomforstyrrelse hos gutter. Tilstanden er svært underdiagnostisert med store individuelle variasjoner. ...
 2. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/1066/differentials
  /
  ... in WBCs or in cultured skin fibroblasts: decreased Klinefelter's syndrome History Exam 1st investigation Other investigations ... in WBCs or in cultured skin fibroblasts: decreased Klinefelter's syndrome History Exam 1st investigation Other investigations ...
 3. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/1066/differentials
  /
  ... in WBC or in cultured skin fibroblasts: decreased Klinefelter syndrome History Exam 1st investigation Other investigations developmental ... in WBC or in cultured skin fibroblasts: decreased Klinefelter syndrome History Exam 1st investigation Other investigations developmental ...
 4. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/497/history-exam
  /
  ... nlm.nih.gov/pubmed/14967370?tool=bestpractice.com Klinefelter's syndrome (47,XXY) One of the most ... Lanfranco F, Kamischke A, Zitzmann M, et al. Klinefelter's syndrome. Lancet. 2004;364:273-283. http:// ...
 5. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/717/history-exam
  /
  ... nlm.nih.gov/pubmed/657103?tool=bestpractice.com Klinefelter's syndrome There is an increased risk of breast cancer in males with Klinefelter's syndrome. [22] Jackson AW, Muldal S, Ockey ...
 6. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/497/differentials
  /
  ... a tumour in the pituitary gland. Pituitary adenoma Klinefelter's syndrome SIGNS / SYMPTOMS INVESTIGATIONS SIGNS / SYMPTOMS Men ... Lanfranco F, Kamischke A, Zitzmann M, et al. Klinefelter's syndrome. Lancet. 2004;364:273-283. http:// ...
 7. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/312/history-exam
  /
  ... nlm.nih.gov/pubmed/10189142?tool=bestpractice.com Klinefelter's syndrome NHL has been associated with this syndrome. [26] Becher R. Klinefelter's syndrome and malignant lymphoma. Cancer Genet Cytogenet. ...
 8. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/497/history-exam
  /
  ... nlm.nih.gov/pubmed/14967370?tool=bestpractice.com Klinefelter syndrome (47,XXY) One of the most common ... Lanfranco F, Kamischke A, Zitzmann M, et al. Klinefelter's syndrome. Lancet. 2004;364:273-283. http:// ...
 9. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/497/differentials
  /
  ... a tumor in the pituitary gland. Pituitary adenoma Klinefelter syndrome SIGNS / SYMPTOMS INVESTIGATIONS SIGNS / SYMPTOMS Men have ... Lanfranco F, Kamischke A, Zitzmann M, et al. Klinefelter's syndrome. Lancet. 2004;364:273-283. http:// ...
 10. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/312/history-exam
  /
  ... nlm.nih.gov/pubmed/10189142?tool=bestpractice.com Klinefelter syndrome NHL has been associated with this syndrome. [25] Becher R. Klinefelter's syndrome and malignant lymphoma. Cancer Genet Cytogenet. ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · neste · siste