"brutons agammaglobulinemi" or "x-bundet agammaglobulinemi" or bruton Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../Agammaglobulinemi(1)
  /
  ... beskrevet. Insidens : Ca 1/ 200 000 nyfødte gutter. X-bundet agammaglobulinemi (XLA); Brutons agammaglobulinemi Bakgrunn Mutasjon i BTK genet som koder for Brutons tyrosin kinase. Resulterer i manglende B-lymfocyttmodning (manglende, ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../medfødt-immunsvikt
  /
  ... og IgA, lav til normal IgM. Manglende vaksinerespons. X-bundet agammaglobulinemi (XLA/Brutons agammaglobulinemi) Bakterielle luftveisinfeksjoner fra 3-18 ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../lymfoproliferative-sykdommer
  /
  ... ikke starter med plasmaferese (192;193). Behandling med Bruton tyrosinkinase(BTK)-hemmere har teoretisk et særlig sterkt ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../behandling
  /
  ... cellereseptoren er nylig markedsført i Norge. Ibrutinib hemmer Brutons tyrosin kinase (BTK). Det administreres p.o. i ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../immunglobulinbehandling
  /
  ... inkluderer: Pasienter med medfødte B-lymfocyttdefekter (f.eks. Bruton) Pasienter med CVID Forsøksvis behandling hos pasienter med ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...sialdiagnoser-ved-antistoffmangel
  /
  ... hypogammaglobulinemi, trisomi 8, trisomi 21, Wiskott-Aldrichs syndrom, X-bundet agammaglobulinemi (XLA), X-bundet lymfoproliferativ sykdom (XLP) og visse ...