"genitale misdannelser" or "genitale anomalier" or "genital anomalies" Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=5394
  /
  ... i normalbefolkningen. Den maskuliniserende effekten på kvinnelige foster (genitale misdannelser) som er knyttet til andre gestagener, særlig noretisteron ...
 2. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=11959
  /
  ... i gynekologi 2015 Hald, K., Moen, M. et al. Genitale misdannelser og forstyrrelser i kjønnsutviklingen. http://www.legeforeningen.no 2. ... i gynekologi 2015 Hald, K., Moen, M. et al. Genitale misdannelser og forstyrrelser i kjønnsutviklingen. http://www.legeforeningen.no 2. ...
 3. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=738
  /
  ... med at det foreligger en liten risiko for genitale misdannelser (maskulinisering) hos pikefostre ved høye doser av gestagenet ...
 4. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=3097
  /
  ... er sannsynlig at den økte frekvensen av ikke-genitale misdannelser og hypospadi som sees av gestagener som gruppe ...
 5. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=190
  /
  ... er det imidlertid ikke vist økt risiko for genitale anomalier ved eksposisjon for p-piller i første trimester ( ...
 6. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=217
  /
  ... med at det foreligger en liten risiko for genitale misdannelser hos pikefostre etter uforvarende bruk av norethisteron under ...
 7. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=228
  /
  ... med at det foreligger en liten risiko for genitale misdannelser hos pikefostre etter uforvarende bruk av norethisteron under ...
 8. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=1500
  /
  ... bruk av progestiner i graviditet kan gi ikke-genitale misdannelser, og en slik årsakssammenheng er ikke sannsynliggjort (2- ...
 9. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=1656
  /
  ... av graviditeten viser ikke økt risiko for ikke-genitale misdannelser hos barna. I følge preparatomtalen til Loette® er ...
 10. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=4243
  /
  ... 16 kjente tilfeller der jentebarn er født med genitale misdannelser (virilisering) etter at mor hadde brukt testosteron eller ...
forrige · 1 · 2 · neste