"genitale misdannelser" or "genitale anomalier" or "genital anomalies" Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Oncolex.no
  -
  oncolex.no/.../Bakgrunn/Arsaker
  /
  ... med ulike medfødte anomalier som aniridi, hemihypertrofi og genitale misdannelser. Hepatoblastom er assosiert med hemihypertrofi, Beckwith-Wiedemann syndrom, ...
 2. Oncolex.no
  -
  oncolex.no/...svulster-utenfor-sentralnervesystemet?lg=print
  /
  ... med ulike medfødte anomalier som aniridi, hemihypertrofi og genitale misdannelser. Hepatoblastom er assosiert med hemihypertrofi, Beckwith-Wiedemann syndrom, ...