"glutarsyreuri type 1" or "eye findings in children with abusive head trauma" Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Frambu
  -
  www.frambu.no/glutarsyreuri-type-1
  /
  ... forekomsten av akutte stoffskiftekriser. Det screenes nå for glutarsyreuri type 1 i nyfødtscreenigsprogrammet. Det finnes også en sjeldnere form ( ...
 2. Frambu
  -
  www.frambu.no/diagnoser
  /
  ... infantil poliodystrofi Beckers muskeldystrofi ALD Nevrofibromatose type 2 Glutarsyreuri type 1 Louis-Bars syndrom Beckwith-Wiedemanns syndrom Pitt-Hopkins' ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../pediatri/nevrologi/hydrocephalus
  /
  ... sykdom (mistenkes ved funn av bilaterale temporale araknoidalcyster- Glutarsyreuri type 1 (metabolsk screening). Behandling og oppfølging Medikamentell I akutte, ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../akutte-stoffskiftesykdommer
  /
  ... Mikstur 30 mg/ml 50–100 mg po Glutarsyreuri type 1, komplex 1 i resp kjede Tiamin (Vit B1) ...
 5. Frambu
  -
  www.frambu.no
  /
  ... infantil poliodystrofi Beckers muskeldystrofi ALD Nevrofibromatose type 2 Glutarsyreuri type 1 Louis-Bars syndrom Beckwith-Wiedemanns syndrom Pitt-Hopkins' ...