"glutarsyreuri type 1" or "eye findings in children with abusive head trauma" Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Frambu
  -
  www.frambu.no/glutarsyreuri-type-1
  /
  ... forekomsten av akutte stoffskiftekriser. Det screenes nå for glutarsyreuri type 1 i nyfødtscreenigsprogrammet. Det finnes også en sjeldnere form ( ...
 2. Frambu
  -
  www.frambu.no/diagnoser
  /
  ... infantil poliodystrofi Beckers muskeldystrofi ALD Nevrofibromatose type 2 Glutarsyreuri type 1 Louis-Bars syndrom Beckwith-Wiedemanns syndrom Pitt-Hopkins' ...
 3. Frambu
  -
  www.frambu.no
  /
  ... infantil poliodystrofi Beckers muskeldystrofi ALD Nevrofibromatose type 2 Glutarsyreuri type 1 Louis-Bars syndrom Beckwith-Wiedemanns syndrom Pitt-Hopkins' ...