"leighs syndrom" or "hereditary ataxias" Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Frambu
  -
  www.frambu.no/leighs-syndrom
  /
  Leighs syndrom er en alvorlig, fremadskridende hjernesykdom som kan ha flere årsaker. Den medisinske betegnelsen på sykdomsforandringene er ... liknende sykdom har mange symptomer til felles med Leighs syndrom. I beskrivelsen under har vi forsøkt å omtale ...
 2. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/1097
  /
  ... Polo JM, Calleja J, Combarros O, et al. Hereditary ataxias and paraplegias in Cantabria, Spain. An epidemiological and ... M, Bottachi E, D'Alessandro G, et al. Hereditary ataxias and paraplegias in Valle d'Aosta, Italy: a ...
 3. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/1097
  /
  ... Polo JM, Calleja J, Combarros O, et al. Hereditary ataxias and paraplegias in Cantabria, Spain. An epidemiological and ... M, Bottachi E, D'Alessandro G, et al. Hereditary ataxias and paraplegias in Valle d'Aosta, Italy: a ...
 4. Frambu
  -
  www.frambu.no/diagnoser
  /
  ... Adrenoleukodystrofi Cri du chat syndrom Metakromatisk leukodystrofi CMD Leighs syndrom CNCL LGMD Edwards syndrom Mukopolysakkaridoser Miller-Diekers syndrom ...
 5. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/71/pdf/71.pdf
  /
  ... and thereby causes prolonged vertigo lasting several days. • Hereditary ataxias: a heterogeneous group of inherited genetic disorders. The ... migraine. • There may be a family history of hereditary ataxias. Most commonly, Friedreich's ataxia presents with symptoms ...
 6. Frambu
  -
  www.frambu.no/...nodeid=ee48d969-ad47-42db-8675-af2b4013d397
  /
  ... medfører epilepsi som ofte er vanskelig å behandle. Leighs syndrom er en tilstand med raskt fremadskridende tap av ... med typiske forandringer på MR-bilder av hjernen. Leighs syndrom debuterer i tidlig barnealder. Pearsons syndrom er først ...
 7. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/1097/pdf/1097.pdf
  /
  ... Polo JM, Calleja J, Combarros O, et al. Hereditary ataxias and paraplegias in Cantabria, Spain. An epidemiological and ... M, Bottachi E, D'Alessandro G, et al. Hereditary ataxias and paraplegias in Valle d'Aosta, Italy: a ...
 8. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/1097/references
  /
  ... Polo JM, Calleja J, Combarros O, et al. Hereditary ataxias and paraplegias in Cantabria, Spain. An epidemiological and ... M, Bottachi E, D'Alessandro G, et al. Hereditary ataxias and paraplegias in Valle d'Aosta, Italy: a ...
 9. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/1097/pdf/1097.pdf
  /
  ... Polo JM, Calleja J, Combarros O, et al. Hereditary ataxias and paraplegias in Cantabria, Spain. An epidemiological and ... M, Bottachi E, D'Alessandro G, et al. Hereditary ataxias and paraplegias in Valle d'Aosta, Italy: a ...
 10. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../nevrologi/nevrodegenerative-sykd
  /
  ... signalendringer i hvit substans ved leukodystrofier og ved Leigh syndrom kan man se høysignalendringer i de basale ganglier. ...
forrige · 1 · 2 · 3 · neste