"mitokondrie-neurogastrointestinal encefalomyopati" or mngie or neurogastrointestinal Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/627/pdf/627.pdf
  /
  Melas ma The right clinical information, right where it's needed Last updated: Feb 22, 2018 Table ... important for maintaining the effects of treatment. BASICS Melas ma Basics Definition Melasma is an acquired pigmentary ...
 2. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/627/pdf/627.pdf
  /
  Melas ma The right clinical information, right where it's needed Last updated: Feb 22, 2018 Table ... important for maintaining the effects of treatment. BASICS Melas ma Basics Definition Melasma is an acquired pigmentary ...
 3. Frambu
  -
  www.frambu.no/mitokondriesykdommer
  /
  Mitokondriesykdommer er en fellesbetegnelse på en gruppe sykdommer som påvirker kroppens energiomsetning. Hver enkelt celle inneholder små ...
 4. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/807/differentials
  /
  ... PA: Elsevier Saunders; 2005:2553-83. Mitochondrial disorders (MNGIE syndrome) SIGNS / SYMPTOMS INVESTIGATIONS SIGNS / SYMPTOMS Neuropathy is ... Bedlack RS, Vu T, Hammans S, et al. MNGIE neuropathy: five cases mimicking chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy. ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../medfødte-stoffskift
  /
  ... omtales følgende grupper av sykdommer: Fettsyrenedbrytningsdefekter (mitokondrielle fettsyreoksidasjonsdefekter) Mitokondriesykdommer Glykogenoser Fettsyrenedbrytningsdefekter (mitokondrielle fettsyreoksidasjonsdefekter) Skyldes feil i omsetningen ...
 6. Frambu
  -
  www.frambu.no/diagnoser
  /
  ... Praksis på Frambu Dokumentasjon og kommunikasjon Kurskalender Diagnoser MNGIE MIDD Dejerine-Sottas syndrom Sotos' syndrom Canavans sykdom ... assosiert nevrodegenerasjon Mitokondriemyopati Mitokondrie nevrogastrointestinal ... syndrom Morquios sykdom (MPS IV) MPAN MPS ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../nevrologi/nevrodegenerative-sykd
  /
  ... særlig redusert mørkesyn, etterfulgt av demens og epilepsi. Mitokondriesykdommer Sykdommer med svikt i mitokondriene kan presentere seg ... av laktat i blod (og spinalvæske) sees ved mitokondriesykdommer, forhøyede ultralange fettsyrer indikerer peroksisomale sykdommer, forhøyet urinsyre ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../akutte-stoffskiftesykdommer
  /
  ... resp kjede samt ved MSUD Laktacidoser- mistanke om mitokondriesykdom Høy laktat kan sees ved en rekke til ... før IEM utredning. Laktat er ofte forhøyet ved mitokondriesykdommer, men kan også være forhøyet sekundært ved glykogenoser, ...
 9. Frambu
  -
  www.frambu.no/mngie
  /
  Mitokondrie-neurogastrointestinal encefalomyopati (MNGIE) er en sjelden og spesiell variant av mitokondriesykdom. Tilstanden har tidligere blitt omtalt som intestinal ...
 10. Frambu
  -
  www.frambu.no/...nodeid=ee48d969-ad47-42db-8675-af2b4013d397
  /
  ... kalles for ”raggede røde fibre”. Mitokondrie-nevrogastrointestinal encefalopati (MNGIE) gir primært mage-/tarmplager og vansker med øyebevegelsene ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · neste · siste