"pearsons syndrom" or "mitochondrial myopathies" Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=2444
  /
  ... et al. Effect of coenzyme Q10 in patients with mitochondrial myopathy, encephalopathy, lactic acidosis, and stroke-like episodes (MELAS): ... episodes, and epilepsy in a patient with MELAS (mitochondrial myopathy, encephalopathy, lactic acidosis, and strokelike episodes). Clin Neuropharmacol ...
 2. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=4337
  /
  ... 14651858.CD004426.pub3. 5. Genge A, Massie R. Mitochondrial myopathies: Treatment. In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: ... 14651858.CD004426.pub3. 5. Genge A, Massie R. Mitochondrial myopathies: Treatment. In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: ...
 3. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=3376
  /
  ... 02.2010Fibratbehandling ved MELASSPØRSMÅLEn kvinnelig pasient har mitokondriesykdommen MELAS (mitokondriell encefalopati, laktacidose og slagliknende episode) og hyperlipidemi. ...
 4. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=9660
  /
  ... 2015Mitokondriesykdommer og bruk av pantoprazol og mometasonfuratSPØRSMÅLPasienten har mitokondriemyopati og er innlagt på sykehus i nevrologisk avdeling. ...
 5. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=6078
  /
  ... valproat er kontraindisert hos pasienter som har kjente mitokondriesykdommer forårsaket av POLG mutasjoner. I tillegg skal VPA ... år der man har klinisk mistanke om en mitokondriesykdom. De fleste tilfeller av VPA-assosiert leversvikt er ...
 6. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/...retard-orfiril-long-desitin-562472
  /
  ... er helt nødvendig. Insulinavhengig diabetes mellitus (gjelder kun injeksjonsvæske). Mitokondriesykdom som følge av mutasjon i kjernegenet som koder for ... økt risiko for selvmord. Pasienter med kjent eller mistenkt mitokondriesykdom: Valproat kan utløse/forverre kliniske tegn på mitokondriesykdommer ...
 7. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=3244
  /
  ... av katekolaminer eller glukokortikoider, utilstrekkelig karbohydratinntak samt subklinisk mitokondriesykdom (19-22). Den kliniske utviklingen og forløpet av ...
 8. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/...retard-orfiril-long-desitin-562466
  /
  ... Dersom du har en genfeil som forårsaker en mitokondriesykdom (f.eks. Alpers-Huttenlochers syndrom) Advarsler og forsiktighetsregler ... en genfeil i familien din som forårsaker en mitokondriesykdom. Behandling med Orfiril krever nøye oppfølging med regelmessige ...
 9. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=1&S=2294
  /
  ... dermatomyositt - c. inklusjonslegememyositt - d. myasthenia gravis (okulær myopati?) - e. mitokondriemyopati (inkl. MELAS) - f. McArdles sykdom (glykogenlagringssykdom type 5) - ...
 10. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/...retard-orfiril-long-desitin-562470
  /
  ... Dersom du har en genfeil som forårsaker en mitokondriesykdom (f.eks. Alpers-Huttenlochers syndrom) Advarsler og forsiktighetsregler ... en genfeil i familien din som forårsaker en mitokondriesykdom. Behandling med Orfiril long depotkapsler krever nøye oppfølging ...
forrige · 1 · 2 · 3 · neste