"pearsons syndrom" or "mitochondrial myopathies" Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Frambu
  -
  www.frambu.no/pearsons-syndrom
  /
  Pearsons syndrom er først og fremst en blodsykdom med nedsatt funksjon i benmargens mitokondrier og alvorlig blodmangel. Tilstanden ... Se også gruppeomtaler under fremadskridende, nevrologiske tilstander og mitokondriesykdommer . I beskrivelsen under har vi forsøkt å omtale ...
 2. Frambu
  -
  www.frambu.no/mitokondriesykdommer
  /
  Mitokondriesykdommer er en fellesbetegnelse på en gruppe sykdommer som påvirker kroppens energiomsetning. Hver enkelt celle inneholder små ...
 3. Frambu
  -
  www.frambu.no/diagnoser
  /
  ... GM2 Polymerase-gamma-relatert sykdom NARP Costellos syndrom Pearsons syndrom Klinefelters syndrom Fragilt X syndrom Gangliosidose type II ... mangel Pantotenate kinase-assosiert nevrodegenerativ sykdom Pataus syndrom Pearsons syndrom Pelizaeus-Merzbachers sykdom PEO Perifer nevropati med spastisk ...
 4. Frambu
  -
  www.frambu.no/...nodeid=ee48d969-ad47-42db-8675-af2b4013d397
  /
  ... av hjernen. Leighs syndrom debuterer i tidlig barnealder. Pearsons syndrom er først og fremst en blodsykdom som kan ... nedsatt funksjon i benmargens mitokondrier. De barna med Pearsons syndrom som overlever småbarnsalderen, kan senere i livet få ...
 5. Frambu
  -
  www.frambu.no
  /
  ... GM2 Polymerase-gamma-relatert sykdom NARP Costellos syndrom Pearsons syndrom Klinefelters syndrom Fragilt X syndrom Gangliosidose type II ... syndrom Schwannomatose MERRF Nevroferritinopati PMD X-ALD Betamannosidose Mitokondriesykdommer Coffin-Lowrys syndrom Hunters sykdom (MPS II) 22q11 ...
 6. Frambu
  -
  www.frambu.no/mngie
  /
  ... MNGIE) er en sjelden og spesiell variant av mitokondriesykdom. Tilstanden har tidligere blitt omtalt som intestinal pseudoobstruksjon, ...
 7. Frambu
  -
  www.frambu.no/merrf
  /
  ... epilepsi med ragged-red fibers (MERRF) er en mitokondriesykdom som påvirker mange deler av kroppen, særlig muskler ...
 8. Frambu
  -
  www.frambu.no/migrasjonsforstyrrelser
  /
  ... metabolske og progredierende sykdommer, som GM2-gangliosidoser, mukopolysakkaridoser, mitokondriesykdommer, glutarsyreuri type 2, peroxysomale sykdommer m.fl.). Migrasjonsforstyrrelsene ...