"sandhoffs sykdom" or gangliosidose Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Frambu
  -
  www.frambu.no/sandhoffs-sykdom
  /
  Sandhoffs sykdom er en arvelig, medfødt stoffskiftesykdom som skyldes mangelfull nedbrytning av visse fettforbindelser med derav følgende avleiringer ... etter Konrad Sandhoff, som beskrev den i 1965. Sandhoffs sykdom viser seg vanligvis hos spebarn, først ved slapphet ...
 2. Frambu
  -
  www.frambu.no/diagnoser
  /
  ... Arvelig polynevropati Skulder-bekken muskeldystrofi Wolf-Hirschhorns syndrom Sandhoffs sykdom POLG-relaterte mitokondriesykdommer Von Recklinghausens sykdom Duchennes muskeldystrofi ...
 3. Frambu
  -
  www.frambu.no
  /
  ... Arvelig polynevropati Skulder-bekken muskeldystrofi Wolf-Hirschhorns syndrom Sandhoffs sykdom POLG-relaterte mitokondriesykdommer Von Recklinghausens sykdom Duchennes muskeldystrofi ...
 4. Frambu
  -
  www.frambu.no/tay-sachs-sykdom
  /
  ... Tay-Sachs' sykdom har mange felles trekk med Sandhoffs sykdom. Begge tilhører gruppen lysosomale avleiringssykdommer. I beskrivelsen under ...