"trakeoøsofagal fistel Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/kirurgi/a-a-lister/torakskirurgi-A-A
  /
  ... Pulmonal insuffisiens Pulmonal stenose Skalenussyndrom Thoracic outlet syndrom Trakeoøsofagal fistel Trikuspidalinsuffisiens Trikuspidalstenose Trombotisk trombocytopen purpura (TTP) Tymom Ventrikkelseptumdefekt ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/helsebiblioteket/aktuelt/sykdommer
  /
  ... tyreoidea-adenom Toksoplasmose Tonsillitt Torticollis TOS Tourettes syndrom Trakeoøsofagal fistel Trakom Transfusjonsreaksjon Transitorisk iskemisk attakk Transplantat-mot-vert- ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../16-kromosomanalyser/16.5-22q11.2
  /
  ... inntreffer imidlertid sjelden. Luftveier: Strukturelle misdannelser forekommer sjelden (trakeoøsofagal fistel, bronkomalaci etc.), men må utelukkes ved hyppige luftveisinfeksjoner. ...
 4. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ndlingsanbefaling-ved-forgiftning
  /
  ... alvorlige ødemer, perforasjon, mediastinitt, peritonitt, fistler (bl.a. trakeoøsofagal fistel), strikturer, pneumothorax, skade på aortabuen, alvorlige blødninger og ...
 5. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../agens/alkalier-etsende
  /
  ... forårsake alvorlige ødemer, perforasjoner, mediastinitt, peritonitt, fistler (bl.a. trakeoøsofagal fistel), strikturer, pneumothorax, alvorlige blødninger og skade på aorta. ...
 6. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...llebatterier-en-undervurdert-fare
  /
  ... alvorlige ødemer, perforasjoner, mediastinitt, peritonitt, fistler (blant annet trakeoøsofagal fistel), strikturer, pneumothorax, skade på aorta, alvorlige blødninger og ...