"turners syndrom" or "turner syndrome" Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Frambu
  -
  www.frambu.no/turners-syndrom
  /
  Turners syndrom er en medfødt tilstand hos jenter som kjennetegnes av lav slutthøyde og manglende pubertetsutvikling. En del ... Denne videoen ble tatt opp på kurs om Turner syndrom på Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser. I videoen ...
 2. Frambu
  -
  www.frambu.no/diagnoser
  /
  ... Lowrys syndrom Hunters sykdom (MPS II) 22q11 syndrom Turners syndrom Neuropathy, ataxia and retinitis pigmentosa Polynevropatier, arvelige Noonans ... Sachs sykdom Trippel X Trisomi 13 Trisomi 18 Turners syndrom Uten kjent diagnose (fremadskridende) Utviklingshemning uten kjent årsak ( ...
 3. Frambu
  -
  www.frambu.no
  /
  ... Lowrys syndrom Hunters sykdom (MPS II) 22q11 syndrom Turners syndrom Neuropathy, ataxia and retinitis pigmentosa Polynevropatier, arvelige Noonans ...
 4. Frambu
  -
  www.frambu.no/avsluttede-forskningsprosjekter
  /
  ... 2007- 2009) Kartleggingsstudie av voksne kvinner med diagnosen Turner syndrom (2005-2008) Nordisk samarbeidsstudie på effekten av veksthormonbehandling ...
 5. Frambu
  -
  www.frambu.no/artikler
  /
  ... Claus H Gravholt: Health status in women with Turner syndrome - a questionnaire study on health status, education, work ...