"turners syndrom" or "turner syndrome" Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../endokrinologi/turner-syndrom
  /
  Bakgrunn Turner syndrom (TS) skyldes mangel på ett, eller deler av ett X-kromosom hos fenotypiske jenter. Forekomst angis som ... for the care of girls and women with Turner syndrome: proceedings from the 2016 Cincinnati International Turner Syndrome ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../koarktasjon
  /
  ... flere forskjellige syndromer. 30-35% av pasientene med Turner syndrom har koarktasjon. Mer sjelden er koarktasjon knyttet til ... hos jenter med koarktasjon grunnet høy insidens av Turner-syndrom (10-15%). Behandling og oppfølging Ubehandlet koarktasjon er ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../feil-i-somatisk-kjønn
  /
  ... systematisk deles inn i: Kjønnskromosom DSD : 45,X (Turner Syndrom og varianter), 47,XXY (Klinefelter syndrom og varianter), ... dvs. tilstedeværelse av både testisvev og ovarievev), samt Turner syndrom, Klinefelter syndrom og deres varianter. 46,XY-DSD ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../endokrinologi/manglende-pubertet
  /
  ... Hypergonadotrop hypogonadisme: Defekt i gonadene. Hos jenter er Turner syndrom den vanligste årsaken. Hos gutter er bilateral kryptorkisme, ... L. Pubertetsinduksjon med trandsdermalt østrogen hos jenter med Turner syndrom. Pediatrisk Endokrinologi 2008;22:79-83.
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...sentrale-og-systemiske-tilstander
  /
  ... Retningslinjer/Hjerneslag/Forord-og-innledning Nevralgisk amyotrofi (Parsonage-Turner syndrom eller plexus brachialis nevritt) Se også referanse 4. ... OA, Kancherla V, Pulos N. Neuralgic amyotrophy (Parsonage-Turner syndrome). The Journal of the American Academy of Orthopaedic ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/helsebiblioteket/aktuelt/sykdommer
  /
  ... pulmonal Tuberøs sklerose Tularemi Tumor lysis-syndrom Turistdiaré Turners syndrom Tvangslidelser Tvilling Tyfoidfeber Tykktarmskreft Tykktarmsobstruksjon Tymom Tynntarmsobstruksjon Tyreoideadysfunksjon ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../mage-tarm-lever-ernæring/cøliaki
  /
  ... type 1, autoimmun thyroiditt, rheumatoid artritt, Downs’ syndrom, Turner syndrom, IgA-mangel. Det er også rapportert assosiasjon til ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/metodebok/diagnoser
  /
  ... i lunger A16.2 - i tarm A18.3 Turners syndrom Q96.9 Tyreotoksikose uspes E05.9 U Ulcerøs ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../innledning
  /
  ... hos kvinner med dysgenetiske gonader (testikulær feminisering og Turners syndrom).
 10. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../nevropatier-i-skulderregionen
  /
  ... OA, Kancherla V, Pulos N. Neuralgic amyotrophy (Parsonage-Turner syndrome). The Journal of the American Academy of Orthopaedic ...
forrige · 1 · 2 · neste