"velo-cardio-facialt syndrom" or vcfs or digeorge Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
  1. nokc-helsebiblioteket-collection
    -
    https://www.helsebiblioteket.no/helsebiblioteket/aktuelt/sykdommer
    /
    ... Diaré, akutt Diaré, kronisk Diastolisk hjertesvikt DIC Difteri DiGeorge-syndrom Digitoksin overdose Digitoksinforgiftning Digitoksinintoksikasjon Digoksin overdose Diskoid ...