"von hippel-lindau" Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/barnekreft/genetikk
  /
  ... fra ungdomsalder, bl.a. colorectal cancer hos voksne), von Hippel Lindau syndrom (øyeforandringer hos barn, bl.a. nyrecancer hos ... sykdommer der andelen er langt høyere (eksempel: ved von Hippel Lindau oppgis 28 % av mutasjonene å være kopitallsavvik). For ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../systemisk-hypertensjon
  /
  ... feochromocytom, glucocorticoid aldosteronisme, multiple endokrine neoplasier type 2, von Hippel Lindau) eller syndromer associert med hypertensjon (nevrofibromatose). Sykehistorie Prenatalt: ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../von-hippel-lindau
  /
  Hensikt Sikre rett diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med kjent eller mistenkt von Hippel-Lindaus syndrom (VHL). Bakgrunn VHL er en genetisk ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../pankreas
  /
  ... maligne. Tumor ledd i MEN1/Zollinger-Ellingson eller von Hippel-Lindau MEN1 [primær hyperparathyreodisme, P-NET og hypofysetumor (prolactinom)]. ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../12.9-polycystisk
  /
  ... kongenitt hepatisk fibrose og gallegangssykdom). Tuberøs sklerose og von Hippel-Lindau sykdom kan også medføre polycystisk nyresykdom. Utredning/diagnostikk ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...disinsk-genetikk-og-endokrinologi
  /
  ... er ett til to aktuelle gener (for eksempel von Hippel Lindau syndrom) og NGS med filtrering på en liste ...