"rare coagulation disorders" or "faktor v" or owren Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../1.6-aldersspesifikke-referanse
  /
  ... 14–17 år 72–125 75–135 6 Faktor V (%) (Citrat-blod) 7–13 år 14–17 år ... 14-17 år 72-125 75-135 6 Faktor V (%) (Citrat-blod) 7-13 år 14-17 år ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../venøs-tromboembolisme
  /
  ... anti-beta2 glykoprotein), homocystein, Lp(a), faktor VIII, faktor V Leiden-mutasjon og protrombinpolymorfisme. Det kan vurderes å ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ere-retinalidelser-ekskl.diabetes
  /
  ... 50 år vurderes homocystein, antikardiolipin, lupus antikoagulant og faktor V Leyden. Prognose: Generelt dårlig. Viktig å forutsi komplikasjoner ( ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../hemostaseundersøkelser
  /
  ... indikasjoner : Antitrombin, protein C, protein S, APC-resistens (faktor V Leiden-mutasjonen), protrombin gen mutasjon (20210GA allel variasjon): ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../7-hematologi/7.6-tromboembolisk
  /
  ... risiko for TES 4. Aktivert protein C-resistens (Faktor V Leiden mutasjon) Heterozygot tilstand vanlig (5-7 % av ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../nevrologi/hjerneslag
  /
  ... C mangel, aktivert protein C resistens, antifosfolipid antistoff, Faktor V leiden, defekt plasminogen, defekt heparin kofaktor II, se ...