22q13 or phelan or mcdermid Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Frambu
  -
  www.frambu.no/phelan-mcdermids-syndrom
  /
  Phelan-McDermids syndrom innebærer fra moderat til alvorlig utviklingshemning. Det foreligger en del typiske fysiske og adferdsmessig trekk, men ...
 2. Frambu
  -
  www.frambu.no/diagnoser
  /
  ... SMARD1 Muskelsykdommer Krabbes sykdom Septo-optisk dysplasi LINCL 22q13 syndrom Phelan-McDermids syndrom HSP Hereditære motoriske og sensoriske nevropatier ...
 3. Frambu
  -
  www.frambu.no
  /
  ... SMARD1 Muskelsykdommer Krabbes sykdom Septo-optisk dysplasi LINCL 22q13 syndrom Phelan-McDermids syndrom HSP Hereditære motoriske og sensoriske nevropatier ...