47 and xxy or "sex chromosome abnormalities" or klinefelter Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Frambu
  -
  www.frambu.no/klinefelters-syndrom
  /
  Klinefelters syndrom (KS) er en medfødt kjønnskromosomforstyrrelse hos gutter. Tilstanden er svært underdiagnostisert med store individuelle variasjoner. ...
 2. Frambu
  -
  www.frambu.no/diagnoser
  /
  ... Smith-Magenis' syndrom Mannosidose NCL Pompes sykdom Hemihypertrofisyndromer 47 XXY syndrom BPAN Utviklingshemning uten kjent årsak (medfødt tilstand ... syndrom 22q11.2 syndrom 22q13 syndrom 47 XXX 47 XXY syndrom 47 XYY syndrom 48 XXXY syndrom 48 ...
 3. Frambu
  -
  www.frambu.no
  /
  ... Smith-Magenis' syndrom Mannosidose NCL Pompes sykdom Hemihypertrofisyndromer 47 XXY syndrom BPAN Utviklingshemning uten kjent årsak (medfødt tilstand ... gamma-relatert sykdom NARP Costellos syndrom Pearsons syndrom Klinefelters syndrom Fragilt X syndrom Gangliosidose type II Glutarsyreemi ...
 4. Frambu
  -
  www.frambu.no/49-xxxxy-syndrom
  /
  ... syndrom er en kjønnskromosomforstyrrelse og en variant av Klinefelters syndrom, men gutter og menn med dette kromosommønsteret ... svikt, atferdsvansker og dysmorfe ansiktstrekk enn de med Klinefelters syndrom. Flere har forsinket utvikling innen språk, samt ...
 5. Frambu
  -
  www.frambu.no/48-xxxy-syndrom
  /
  ... syndrom er en kjønnskromosomforstyrrelse og en variant av Klinefelters syndrom, men gutter og menn med dette kromosommønsteret ... svikt, atferdsvansker og dysmorfe ansiktstrekk enn de med Klinefelters syndrom. Flere har forsinket utvikling innen språk, samt ...
 6. Frambu
  -
  www.frambu.no/48xxyy-syndrom
  /
  ... syndrom er en kjønnskromosomforstyrrelse og en variant av Klinefelters syndrom, men gutter og menn med dette kromosommønsteret ... mer atferdsvansker og fysiske trekk enn de med Klinefelters syndrom. Flere har forsinket utvikling innen språk, samt ...
 7. Frambu
  -
  www.frambu.no/avsluttede-forskningsprosjekter
  /
  ... utviklingshemning (2012-2014) Psykososial helse blant personer med Klinefelters syndrom (2012- 2014) Kartlegging av psykiske vansker og ...